AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_11
 
 
 

EDITORIÁL

Veda je nádej

Rok 2020, viac ako predošlé roky, rukolapne ukázal, že nádejou pre ľudstvo je veda! Nikdy predtým veda nevliezla tak priamočiaro do obývačiek ako počas pandémie koronavírusu, a to po celom svete.

Z tohto pohľadu bol mesiac október v znamení ocenení Výnimočný vysokoškolský pedagóg, Výnimočný mladý vedec a Výnimočná osobnosť slovenskej vedy. Na slávnostnom vyhlásení laureátov ESET Science Award (ESA) prestížne ocenenia si prevzali Ivan Varga, Tamás Csanádi a Fedor Šimkovic. Nie je mojim cieľom v úvode dnešného newslettra rozoberať konkrétnu prácu ocenených laureátov. Skôr by som rád poukázal na to, že oceňovanie ESA opäť, už po druhýkrát, sa stalo inštitútom, aby sa prestíž vedy a spoločenské uznanie vedcov zvyšovalo.

Autoritu vedy a vedcov posilnil aj novembrový Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorý od 9. do 15. novembra skoncentroval množstvo aktivít na popularizáciu vedy a techniky, žiaľ všetky online formou. Jedným z hlavných podujatí bol aj Festival vedy a techniky AMAVET 2020 (FVAT). Súťažná prehliadka vedátorských projektov žiakov ZŠ a SŠ mala už 23. ročník. Celoslovenské finále skoncentrovalo v sebe um mladej generácie, ktorá dokázala, že je našou nádejou do budúcna! „Festival AMAVET“, ako ho už dnes v skratke nazývajú všetci účastníci, je pre žiakov dlhodobo odrazovým mostíkom do sveta vedy a techniky.

30-ročný AMAVET je už dospelým mládencom a pri tejto príležitosti si chce upraviť primerane aj svoj vzhľad. Doterajšie logo AMAVET-u sme dali trochu upraviť a od renomovanej agentúry Diorama sme dostali 3 alternatívne návrhy. Boli by sme radi, keby ste si ich pozreli a vyjadrili svoj názor, ktorý návrh loga preferujete. Stačí kliknúť na https://www.facebook.com/amavet/posts/10157727374098027 a zahlasovať. Do ďalšej práce ide AMAVET aj s novým sloganom: AMAVET – vedecký kompas pre mladých.

Na záver dnešného úvodníka by som rád upriamil pozornosť na výsledky slovenských vedcov v boji proti pandémii. Dokázali, že keď najlepší vedci Slovenska spoja sily a spolupracujú, tak sú schopní vynikajúcich výsledkov, ktoré obstoja v medzinárodnom porovnaní. Synergia práce vedcov Vedeckého parku UK, Biomedicínskeho centra SAV a spoločnosťou MultiplexDX dokázala v krátkom čase vyvinúť a vyrábať unikátne diagnostické testy!

Želám vám príjemné čítanie novembrového AMAVET eRevue.

Ján Nemec

 
 
 
 
 

SLOVENSKEJ VEDE POMÔŽE SYNERGIA VEDCOV A INŠTITÚCIÍ

Ľudovít Paulis, št. tajomník MŠVVŠ SR

Týždeň vedy a techniky na Slovensku otvorili online súčasne s Festivalom vedy a techniky AMAVET 2020

Online otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) mohli sledovať diváci v pondelok 9. novembra predpoludním. Záznam si môžete pozrieť na linku https://youtu.be/QHJ7hZSU2Xo. Po otvorení TVT si mohli diváci pozrieť aj jedno z hlavných podujatí TVT – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), súťaž najlepších stredoškolákov, finalistov v tvorbe vedátorských projektov z celého Slovenska. Vyhodnotenie si môžete pozrieť na linku https://youtu.be/g_8Sofdw5CM.

 
 
 
 
 

Výsledky 23. ročníka súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2020 PRVÝ ONLINE FESTIVAL AMAVET

Screenshot_30a

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) organizovala svoju prestížnu súťaž pre mladých vedátorov Festival vedy a techniky AMAVET vo svojej 23-ročnej histórii prvýkrát formou online prezentácií a diskusií. V pondelok 9. novembra 2020 od 10:00 do 18:00 h prezentovalo na celoslovenskom finále 31 vedecko-technických projektov 45 žiakov slovenských škôl. Zaujímavosťou bola vysoká účasť dievčat, ktorých bolo 14, chlapcov 31, čo svedčí o tom, že veda a technika priťahuje čoraz viac aj dievčatá.

 
 
 
 
 

ŽIVÉ PRÍBEHY v 30-ročnej histórii AMAVET-u

Marek Buchman

Konferencia o popularizácii vedy a techniky na Slovensku

Festival vedy a techniky AMAVET 2020 (FVAT) bol jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), ktorý sa začal v pondelok 9. novembra. Na tretí deň FVAT, v stredu 11. novembra, sa uskutočnila aj online Konferencia o popularizácii vedy a techniky na Slovensku, kde rezonovali životné príbehy úspešných vedátorov z rôznych súťaží Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). AMAVET sa v tomto roku dožíva už 30 rokov! Dospelý mládenec tak už môže odovzdávať svoje skúsenosti v neformálnom vzdelávaní, ktoré sú inšpirujúce pri popularizácií vedy a techniky.

 
 
 
 
 

VEDA NAŽIVO

Janka Šošovičková

Za 30 rokov existencie prešlo cez AMAVET množstvo talentovaných, mladých žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa vo voľnom čase hrajú na vedcov.

Pani učiteľka Janka Šošovičková zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici, zároveň vedúca klubu AMAVET zobrala to najlepšie z klubovej činnosti a v školskom roku 2016/2017 zaviedla vzdelávanie žiakov v rámci voliteľného predmetu s dotáciou 33 hodín.

Predmet Veda naživo je určený žiakom 5. až 9. ročníka, ktorí majú záujem o prírodovedné vzdelávanie v oblasti fyziky.

 
 
 
 
 

Valné zhromaždenie 30-ročného AMAVET-u online

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prvýkrát v 30-ročnej histórii občianskeho združenia Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) sa uskutoční Valné zhromaždenie online – bez osobného stretnutia vedúcich klubov, ktorých je v súčasnosti 54 pôsobiacich po celom Slovensku.

Uskutoční sa 26. novembra 2020, vo štvrtok o 13:30 h, online na platforme ZOOM cez webový prehliadač.

Ing. Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET

 
 
 
 
 

Ako vplýva neformálne vzdelávanie na záujem mládeže o vedu a techniku?

l-moti

Neformálne vzdelávanie mládeže je jednou z tém koncepčných materiálov, ktoré Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) priebežne pripravuje v rámci projektu Inovácia poznatkov k prosperite. Materiály boli vypracované na základe teoretických poznatkov z odborných štúdií a výskumov, ale aj prieskumov, zrealizovaných na účastníkoch podujatí AMAVET-u. Získané informácie sú predmetom ďalších diskusií v rámci Okrúhlych stolov a úvah o tom, kam by mohla smerovať reforma školstva. Obsahujú však aj veľa zistení,  ktoré môžu byť zaujímavé pre každého, kto sa pohybuje v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže. Rozhodli sme sa preto vytiahnuť niekoľko takýchto poznatkov, stručne ich zhrnúť a preložiť do ľudskej reči v tomto článku.

 
 
 
 
 

AMAVET – Vráťme ich spoločne do škôl

počítač amavet

Študenti oživujú staré notebooky pre školopovinné deti

A potrebujú pomoc!

Lívia a Maroš prišli s fantastickým plánom. Spolu s priateľmi sa už pustili do realizácie.

Ich kamarátka sa nemohla online učiť, pretože nemala počítač.
Deti konali okamžite. Zohnali starší notebook, nakúpili z úspor náhradné diely a vlastnými rukami zmenili život nielen starému notebooku, ale aj svojej kamarátke.

Jej radosť ich posmelila a svojmu nápadu chcú dať väčší rozmer. V ich časových možnostiach je oživiť asi 200 notebookov za rok. To je 200 detí! Je to veľa, či málo?

V rámci AMAVET klubu 959 sme im vyšli v ústrety a nakúpili súčiastky na oživenie ďalších štyroch vyradených notebookov. Tu však naše finančné možnosti končia.

 
 
 
 
 

Keď jablko nepadne ďaleko od stromu

Ivka_2

Citát rímskeho dvorana, satirika z obdobia cisára Nera Gaius-a Titus-a Petronius-a mi prišiel na um, keď som si prečítal mail od našej úspešnej Amaveťáčky Ivky Kravárovej, ktorá v súčasnosti je už tretiačkou štúdia medicíny v Brne. Počas aktivít v AMAVET klube 959 získala z neformálneho vzdelávania návyky, že získané vedomosti a skúsenosti je dobré odovzdávať ďalej a tak urýchliť prenos dôležitých informácii pre rozhodovanie iných. V neposlednom rade aj obohatiť vlastné poznanie o spätnú väzbu svojho okolia.

Ivka vám ponúka online prezentáciu, ktorá v súčasnej situácii pandémie nahradí končiacim stredoškolákom, ich učiteľom, ale aj rodičom náročné cestovanie a získavanie osobných informácii o rozhodnutí „kam po ukončení strednej školy?“.

 
 
 
 
 

Modelárske nebo uzamknuté

Sľaž.rak.4

Posledné októbrové slnečné dni využili raketoví modelári na usporiadanie súťaže „Sľažiansky streamer“ – súťaž, ktorá každoročne uzamyká modelárske nebo. V tomto roku im počasie naozaj žičilo. Lietalo sa v príjemnom, takmer letnom počasí, iba v miernom vetre. Za AMAVET klub 808 súťažili Jozef Jaššo, st. a Jakub Jaššo.

 
 
 
 
 

Oerstedov pokus

Hans Christian Oersted

Pomôcky: pásik alobalu, Holtzove svorky, spínač ,vodiče

Postup:

  • zostavíme elektrický obvod podľa schémy
  • magnetku položíme pod alobalový pásik tak, aby pozdĺžna os magnetky bola s ním rovnobežná
  • postupne spínačom zapíname a vypíname elektrický obvod
  • Pozorujeme pohyb magnetky
 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.