27 rokov pomáhame mladým uspieť vo vede a technike
 
hlavicka_AR_9_2017
 

EDITORIÁL

 
 

Živná pôda na objavovanie talentov

Festival vedy a techniky AMAVET 2017, ktorý sa uskutoční  v priestoroch INCHEBY od 9. do 11. novembra 2017, ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, má už 20 rokov. To je aj maximálny vek súťažiacich, čo znamená, že najstarší účastník blížiaceho sa festivalu sa narodil so vznikom súťažnej prehliadky vedecko-výskumných a technických projektov žiakov. Festival má medzinárodný charakter vďaka účasti našich zahraničných partnerov z Belgicka, Ruska a Českej republiky. Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z podujatí siete vedeckých výstav Intel ISEF. Je aj národným kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov - EUCYS. Organizátor, dvadsaťsedem ročné občianske združenie AMAVET, je živnou pôdou na objavovanie talentov v prírodovedných odboroch a tí najúspešnejší z festivalu reprezentujú Slovensko na najprestížnejších svetových súťažiach, kde dosahujú vynikajúce výsledky. Napríklad v posledných mesiacoch v USA a Číne, za čo žiaci Miriam Feretová, Samuel Smoter a Peter Škripko dostali aj písomnú gratuláciu od Predsedu vlády Slovenskej republiky „...za mimoriadny úspech a fenomenálne ocenenie...“. Poďakovanie dostala aj ich pedagogička z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, členka AMAVET klubu RNDr. Miriam Feretová. Registrácia na tohtoročný festival sa už začala. Milí pedagógovia, pozrite sa na svojich zverencov v triedach, nedrieme tam niekde skrytý talent?

Ján Nemec

 
 
 
 
 

Jubilejný Festival vedy a techniky AMAVET

Registrácia je spustená

Festival vedy a techniky AMAVET 2017 má už 20 rokov. Je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním a je jedinečným stretnutím mladých ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť našej krajiny, chcú o tom diskutovať a svojou prácou aj prispieť k zvýšeniu vedomostnej úrovne. Svoje vedátorské projekty žiaci každoročne prezentujú v jedenástich súťažných kategóriách prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov, ktorá posudzuje schopnosti žiakov objektívne a komplexne, dáva deťom spätnú väzbu pre ďalší rozvoj projektu a pozitívnu vnútornú motiváciu k vedomostnému rastu.

 
 
 
 
 

Mirka a Samko zažiarili aj v Číne, pridal sa aj Peter

IMG_8297

Vedecké talenty opäť z AMAVET-u

V máji sme písali o svetovom úspechu sedemnásťročných stredoškolákov Miriam FERETOVEJ a Samuelovi SMOTEROVI z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, ktorí získali na najprestížnejšej projektovej súťaži na svete Intel ISEF 2017 úžasné druhé miesto. Mirka a Samko získali aj špeciálne ocenenie Special Awards a cenu od China Association for Science and Technology (CAST) a súčasne aj pozvanie od Čínskej asociácie pre vedu a techniku na najväčšiu celočínsku a medzinárodnú súťaž mladých vedcov CASTIC 2017 v meste Hangzhou, ktorá sa konala od 14. - 21. augusta 2017 v Číne. Ich spoločný projekt „Prírodné éterické oleje  v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor“ mal opäť farbu striebra. Vynikajúci výsledok! Druhé miesto, ku ktorému sa pridal aj strieborný Peter Škripko. Peter súťažil s projektom „Vplyv kremíka na zvýšenie tolerancie zasolenia pôd u Agropyron elongatum“. Na začiatku všetkého bol opäť AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku!

 
 
 
 
 

Riport úspešných vedátorov AMAVET-u z Číny

IMG_8563

Mirka, Samko a Peter z CASTIC 2017 v Hangzhou

Vďaka nominácii, získanej na súťaži Intel ISEF 2017 v Los Angeles, Kalifornii, USA od Čínskej asociácie pre vedu a techniku CAST, sme mali možnosť zúčastniť sa najväčšej celočínskej a medzinárodnej súťaže mladých vedcov CASTIC 2017 v meste Hangzhou, ktorá sa konala od 14. do 21. augusta 2017.

 
 
 
 
 

Motivačná expedícia v Brazílii

received_1984921935070714

To ráno bolo výnimočné. Bolo výnimočné, lebo som sa zobudil v slovenskom hlavnom meste, v Bratislave a uvedomil som si, že konečne nastal deň, kedy sa začala moja cesta na MILSET Expo-Sciences International 2017 vo Fortaleze v Brazílii. 

 
 
 
 
 

LaBáK v novom školskom roku po novom

Súťaž mladých žiakov – vedátorov LaBáK je kombináciou klasického korešpondenčného seminára a internetového prostredia. Riešitelia zadávajú výsledky online na webstránku. Súťaž má štyri súťažné kolá v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na preberané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách v škole. Do LaBáK-u sa zapájali doteraz žiaci od 5. ročníka základných škôl, respektíve od 1. ročníka osemročných gymnázií a žiaci stredných odborných škôl, stredných priemyselných škôl  a gymnázií, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Ako nám pred začiatkom nového ročníka súťaže povedala riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku Ing. Gabriela Kukolová: „Najväčšou zmenou v novom školskom roku 2017/2018 je väčší počet kategórii, ktoré umožnia objektívnejšie hodnotenie súťažiacich vzhľadom na vek. Zapojíme do súťaže dokonca aj Materské školy, aby už od predškolského veku deti hravou formou získavali návyky a vzťah k prírodovedným predmetom.“

 
 
 
 
 

„Neviem či sa mám tešiť, alebo byť smutná...?“

SAMSUNG CSC

Denné letné tábory s AMAVET-om

Ahoj Katka, rada by som sa podelila o spätnú väzbu na tohtoročný denný tábor. Deti sa zhodli, že týždeň na tak skvelý tábor, ako ste pre nich pripravili, je málo. Tobi tvrdí, že by mal byť aspoň 2-týždňový turnus. Veľmi sa im páčilo. Tábor označili za najlepšie prežitý prázdninový čas. Neviem či sa mám tešiť, alebo byť smutná z toho, že zážitky z tábora predčili čas strávený s nami? Už teraz sa tešia na ďalší rok. Robíte to dobre. Ďakujeme.

Budúci rok zvažujeme aj pobyt v Chorvátsku s AMAVET-om. 

S pozdravom Tobi a Alicka s rodičmi. 

Takéto pochvalné maily vždy potešia a sú impulzom do ďalšej práce. Aj počas tohtoročných letných prázdnin podali pomocnú ruku pracujúcim rodičom animátori Asociácie pre mládež, vedu a techniku. Na základe pozitívnych ohlasov z minulého roka v centrále AMAVET-u dali hlavy dokopy a vytvorili program plný zábavy, pokusov, poznávania a vzájomnej komunikácie, ktorá dnešným deťom tak žalostne chýba. V dennom tábore v Bratislave - Rači ponúkli v dvoch turnusoch v júli a auguste pokusy Zvedavých vedcov, 3D tlač s robotikou, Zážitkové centrum vedy Aurélium, ale aj pobyty v prírode - splav Malého Dunaja a turistiku v Malých Karpatoch. 

 
 
 
 
 

CERN OZNÁMIL VÍŤAZOV SÚŤAŽE BEAMLINE FOR SCHOOLS 2017

Ženevský CERN oznámil v júni víťazov súťaže Beamline for Schools 2017. Sú nimi “Charging Cavaliers” z Kanady a “TCO-ASA” z Talianska, ktorí boli vybraní z celkového počtu 180 tímov zo 43 krajín, čo spolu predstavuje 1485 stredoškolákov. Víťazi prídu do CERN-u v septembri, aby realizovali svoje vlastné experimenty s využitím zväzku urýchľovača. Do užšieho výberu najlepších tridsiatich tímov sa dostali aj zástupcovia Slovenska.

 
 
 
 
 

Pohár vedy POLARIS 2017

V dňoch  11. – 13. júna 2017 sa už po piatykrát  uskutočnilo medzinárodné kolo súťaže Pohár vedy organizované Asociáciou mladých debrujárov ČR, ktoré tohto roku nieslo názov POLARIS 2017. 
Súťaž paralelne prebiehala na Slovensku, v Českej republike, Turecku, Alžírsku a Tunise. Takmer 2000 zapojených žiakov vytvorilo 350 tímov, ktoré súťažili v štyroch korešpondenčných kolách. 

 
 
 
 
 

Jubilejný 10. ročník súťaže FIRST LEGO League na Slovensku

Tento rok sa uskutoční na Slovensku jubilejný 10. ročník medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League (FLL). Registrácia je už spustená a bude otvorená až do 13. októbra 2017. Témou aktuálneho ročníka je Hydro Dynamics – voda a všetko s ňou spojené - ako ju nájsť, prepravovať, používať či zlikvidovať. 

 
 
 
 
 

Zelené vzdelávanie od Nadácie Volkswagen

Grantový program „Zelené vzdelávanie” je úspešne spustený už tretí rok. Jeho cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie – v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí. Žiadateľmi môžu byť Materské školy, základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie na Slovensku.

Viac na: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-zelene-vzdelavanie/

 
 
 
 
 

AKTIVITY KLUBOV - klub 808 Partizánske

13433172_10206220203856728_4572757217616087896_o

Majstrovstvá Slovenska, Svetový pohár a Nominačná súťaž v kozmickom modelárstve

Amavet na Majstrovstvách SR v raketovom modelárstve

Spája nás kozmické modelárstvo II.

Modelári z RMK Partizánske a AMAVET klubu č. 808 sa zúčastnili  na Majstrovstvách Slovenska a Svetovom pohári v kozmickom modelárstve. Lietalo sa  na priestranstve za obcou Koš. Naši pretekári mali za súperov modelárov z ČR, Poľska, Švajčiarska, Lotyšska a Bieloruska.  Motivácia bola veľká, veď v širšej nominácii na nadchádzajúce ME v Poľsku máme až troch členov AMAVET klubu.

 
 
 
 
 

AKTIVITY KLUBOV - LETNÝ TÁBOR DETÍ z Rimavskej Soboty

DSC01425

Hory, slnko, voda, spev, tanec, muzika a dobrodružstvá... sú slová, ktoré dokážu najlepšie vystihnúť letný tábor. Presne taký zažili členovia AMAVET klubu 819 Legman pri základnej škole Pavla Dobšinského v spolupráci s detským folklórnym súborom Podkovička v Rimavskej Sobote.

 
 
 
 
 

AKTIVITY KLUBOV - Leto v nitrianskom AMAVET klube 836 Zobor

víťazný modul Spitfiru

Členovia AMAVET klubu 836 NK Zobor v Nitre sa rozhodli letné dni stráviť tým, že sa zúčastnili modelárskych súťaží  a dokonca niektoré aj zorganizovali pre svojich kolegov z iných kubov. V mesiacoch máj, jún a júl sa zúčastnili nasledujúcich akcií:

Bulldog, 24 hodinový maratón 2017, Liptovský Hrádok

Ešte v máji sa na chate vo Vavrišove konal prvý ročník Bulldog, 24 hodinový maratón v stavbe plastových modelov. Náš klub pri tom nesmel chýbať a zúčastnili sa ho členovia Ing. Michal Mesároš, Peter Hano a Martin Ďurčovič s týmto výsledkom:

 
 
 
 
 

AKTIVITY KLUBOV - Nezabudnuteľný výlet s členmi AMAVET klub 855

4.

Tak, sadnite si spolu s nami do autobusu, lebo o chvíľku sa ocitneme na Letisku Košice. Medzinárodné letisko je podľa počtu pravidelných liniek druhé najväčšie na Slovensku. Ešte pred prázdninami amaveťáci z rožňavského klubu 855 sme sa dostali pod prísnym dohľadom kamier a pracovníkov letiska do blízkosti pristávacích dráh, odletových dráh.

 
 
 
 
 

AKTIVITY KLUBOV - Technická súťaž žiakov základných škôl v Banskej Bystrici

20170504_090219

Podporiť a usmerniť záujem talentovaných detí a mládeže do technických oblastí a ukázať im zábavnou formou svet vedy a techniky bol jedným z cieľov VII. ročníka „Technickej súťaže žiakov ZŠ“, ktorú zorganizoval AMAVET klub 937 pri Strednej škole Kremnička v spolupráci s ÚKC ZSVTS Banská Bystrica. Súťaž sa uskutočnila na Základnej škole Radvanská.

 
 
 
 
 

AKTIVITY KLUBOV - Zvončeky na slávnostiach v Kapušanoch a Sedmokrásky na Dni detí

2.kap

V júni  sme sa s kolektívom Zvončeky zúčastnili 8. ročníka Kapušanských kultúrnych a športových slávností. Slávnosti sa zúčastňuje 300 až 500 osôb, ktoré môžu využívať rôzne atrakcie: kone, lukostrelcov, skákacie hrady, penu, hasičov, vojenskú techniku. S naším kolektívom Zvončeky sme pri tejto príležitosti pripravili pestrý kultúrny program.

 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.