AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_sep2021
 
 
 

EDITORIÁL

 
 

September v znamení začiatkov

Asi netreba vysvetľovať zmysel titulku. Ako každý rok po prázdninách a dovolenkách sa nám opakujú tie isté činnosti na školách, v domácnostiach, v práci... Možno v tomto covidovom období je to spojené s istým napätím – dokedy budeme učiť naše deti prezenčne? Opäť nás zaženú opatrenie vlády do „úkrytov“ domácností a vyrastie nám „covidová“ generácia?!

Liek ani recept na riešenie tejto situácie asi nenájdeme v žiadnej „lekárni“, budeme si musieť pomôcť sami. Nájdeme ho každý sám v sebe. V osobnom a zodpovednom správaní pri dodržiavaní hygieny na školách, v domácnostiach i v práci. Nedajme sa zaskočiť opäť administratívnymi opatreniami, nastavme direktívam vlastnú zodpovednosť!

Želám vám príjemné čítanie septembrového vydania AMAVET eRevue.

Ján Nemec

 
 
 
 
 

Štartuje 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

AMAVET_FVAT_2019_090

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) opäť spúšťa krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami.

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje vedátorské projekty prihlasovať do 6. októbra 2021. Môžu tak urobiť so svojimi projektami v rámci jedenástich kategórií - Biológia, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo a Spoločenské vedy.

 
 
 
 
 

Hľadáš konzultanta pre svoj projekt?

foto ku konzultantom

Radi by sme pomohli aktívnym žiakom, ktorí majú chuť pracovať na svojom vedátorskom projekte. Nie každý má vo svojom okolí vhodnú osobu, s ktorou by mohol konzultovať svoju prácu, prípadne nemá priestory na svoje experimenty. Chýbajú dostatočne vybavené laboratóriá alebo technické vybavenie. Niektorí majú ochotných učiteľov či rodičov, ale nie vždy zároveň aj špecialistov na tému projektu. Iní by zase radi svoju prácu prekonzultovali s viacerými odborníkmi. Tieto, a aj iné obmedzenia, môžu brzdiť v ďalšom napredovaní.

 
 
 
 
 

AMAVET v organizačných pokynoch ministerstva

Ministerstvo skolstva SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydalo aj tento rok pokyny k organizácii školského roka 2021/2022.

AMAVET sa ocitol v organizačných pokynoch ako jedna z priorít na spoluprácu medzi školami a organizáciami zameranými na neformálne vzdelávanie s cieľom zabezpečiť pre žiakov bezpečný priestor pre trávenie voľného času.

 
 
 
 
 

Valné zhromaždenie AMAVET

IMG_20210827_091325

Dňa 27. apríla 2021 sa konalo Valné zhromaždenie AMAVET-u v Partizánskom, v Malých Bieliciach, kde sa zišli zástupcovia klubov AMAVET-u z celého Slovenska.

V programe valného zhromaždenia bolo okrem otvorenia, správ o činnosti a kontrolnej komisie za rok 2020 aj návrh zásad a spôsob financovania v rokoch 2021 až 2022. Bez financií nie je možná činnosť 31 ročného neformálneho občianskeho združenia, preto nechýbalo ani zúčtovanie dotácií za rok 2020, rozpočet na rok 2021, schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 a s ním aj plán rozvoja a činnosti na 3-5 rokov.

 
 
 
 
 

AMAVET úspešný aj v Indonézii

Jakub Nagy - Gold Award-page-001

V lete sa AMAVET premiérovo zapojil aj do novej medzinárodnej súťaže World Innovative Science Fair, ktorý organizuje indonézska spoločnosť Indonesia Scientific Society (ISS). Slovensko a AMAVET reprezentoval Jakub Nagy a jeho Project Picoballoon. Získal prvé miesto v kategórii Technológia a informatika.

 
 
 
 
 

Začíname školský rok s projektom

Obrázok12

So školským rokom 2021/2022 začíname paralelne aj s novým projektom, zameraným na zvyšovanie prírodovedných a technicko-vedných gramotností u žiakov základných, stredných škôl a gymnázií v podobe kurzov. Kurzy sa uskutočnia na základných školách, stredných školách a osemročných gymnáziách. Kurzy budú prebiehať podľa preferencií účastníkov pri zachovaní princípu širokej dostupnosti cieľovej skupiny v priestoroch škôl, respektíve v iných, na to vhodných priestoroch. Realizácia kurzov je úzko prepojená a nadväzuje na podaktivitu 1 a 2 a to na Organizáciu modelovej súťaže pre mladých ľudí „Festival štyroch živlov AMAVET“ (skratka F4Ž) a Účasť mladých ľudí na „Festivale vedy a techniky AMAVET“ (skratka FVAT).

Projekt: Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností.

read more
 
 
 
 
 

Ako bolo na dennom tábore AMAVET v Rači 2021

Denný-tábor-Zvedavých-vedcov-2021-1024x724

V lete 2021 sa denných táborov v Rači zúčastnilo 101 detí, pre ktoré bol pripravený bohatý program plný bádateľských aktivít, exkurzií a hravej vedy. Zorganizovali sme 4 turnusy denného tábora počas júla a augusta so základňou v priestoroch ZŠ Tbiliská, pričom dva turnusy sme zrealizovali v spolupráci so školou v rámci projektu Letných škôl. Na programe sa podieľali okrem pracovníkov AMAVET-u aj desiati animátori, z toho štyria čerství absolventi školenia animačného programu Zvedavých vedcov.

 
 
 
 
 

Nie je to len o lajkoch

hdimgc64b64d172023c94fb13a6134e966d

Projekt „Podaj notebook ďalej!“ vznikol spontánne. Sympatické je, že z iniciatívy detí, ktoré si uvedomili, že dokážu pomôcť svojim rovesníkom. Dnes si projekt žije už vlastným životom. Teší nás to. Na prvý pohľad sa síce môže zdať, že žije trochu komótne, ale v klube vieme, koľko snahy a práce za tým je.

read more
 
 
 
 
 

Prázdninové dni s astronómiou a micro:bitom

IMG_0228

Prázdninové dni 6. až 8. júla 2021 oživilo priestory Centra voľného času v Partizánskom desať záujemcov o elektroniku, programovanie a astronómiu. Tradične  AMAVET klub č. 808 v Partizánskom v spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom a prispením miestneho Centra voľného času uskutočnili tradičný prímestský letný tábor TechLab.

read more
 
 
 
 
 

Úspech členov AMAVET klubu 808 v robotickej súťaži Istrobot 2021

IMG_0126

Centrum voľného času Partizánske bolo v poslednom májovom týždni miestom odkiaľ sa členovia krúžku robotiky a elektroniky AMAVET klubu 808 v Partizánskom zúčastnili populárnej robotickej súťaže s medzinárodnou účasťou - Istrobot 2021.  Kvôli pandemickým obmedzeniam bola aj tento rok súťaž organizovaná distančnou formou cez internetový video prenos.  

read more
 
 
 
 
 

AMAVET klub z Modry na náučno poznávacom výlete na Gemer

Obrázok9

Na výlet sme sa už veľmi tešili  po celom roku zavretí doma, hoci náš klub stihol ešte na jeseň 2020 absolvovať výlet na zrúcaniny, ešte pred lockdownom. Ale taký výlet aj s návštevou múzea, tak na to sme si museli veru veľmi dlho počkať. Preto hneď ako sa uvoľnili opatrenia sme na začiatok júna naplánovali cestu na Gemer,  vybrali sme lokalitu, ktorá niečím zaujme, poteší a hlavne naučí niečo z histórie.

read more
 
 
 
 
 

Nadácia ESET vyhlasuje esejistickú súťaž

ESET_essay_banner_800x350

Nadácia ESET vyhlásila otvorenú esejistickú súťaž pre všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o úlohu a poslanie vedy v čase, kedy ľudstvo čelí mnohým závažným výzvam. 

Víťaz súťaže môže okrem finančnej odmeny vo výške 1000 eur vyhrať aj jedinečné osobné stretnutie s nositeľom Nobelovej ceny a vedeckým producentom filmu Interstellar Kipom Thornom.

read more
 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.