AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_9
 
 
 

EDITORIÁL

Výzva na získanie málo motivovaných žiakov

„Neučím práve najobľúbenejšie predmety, ale stále sa snažím svojím príkladom, prácou motivovať žiakov na štúdium prírodných vied a informatiky. Pre mňa je výzva získanie hlavne sklamaných, „odstrkovaných“ a málo motivovaných žiakov. Práve tieto deti potrebujú najväčšiu pomoc.“

Táto citácia je z úst jedného z finalistov tohtoročného oceňovania UČITEĽ SLOVENSKA. Je ním Janko Motešický, jeden z klubových vedúcich nášho 30-ročného AMAVET-u. Ing. Ján Motešický založil a vedie vo Vranove nad Topľou pri Gymnáziu Cyrila Draxnera AMAVET klub 964 od roku 2015. V minulom roku zvíťazil v ankete Zlatý Amos v kategórii Učiteľ bez predsudkov. Nominovali ho jeho vlastní žiaci, ktorí vyzdvihli v nominácii ako sa ich snaží naučiť nebáť sa prekonávať strach a predsudky, ktoré sú v nich samých. Toto neobsahujú žiadne školské osnovy. Pripraviť žiakov na život je učiteľským poslaním!

Želám vám na začiatku nového školského roka, aby vaše poslanie ste trpezlivo realizovali vo výnimočných podmienkach v plnom zdraví.

Ján Nemec

 
 
 
 
 

23. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

AMAVET_FVAT_2019_195

Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s klubmi pôsobiacimi v rámci Slovenska opäť pripravuje krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) v mestách Košice (Košický a Prešovský kraj), Banská Bystrica (Banskobystrický kraj), Žilina (Žilinský kraj), Partizánske (Trenčiansky kraj), Nitra (Nitriansky kraj) a Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj).

 
 
 
 
 

30 rokov AMAVET-u

30

Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET – laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor, oslavuje v tomto roku 30. výročie vzniku. Presnejšie povedané neoslavuje, pretože plánovanú slávnostnú konferenciu na 22. mája musel kvôli krízovej situácii zrušiť, respektíve presunúť. Uskutoční ju počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v novembri 2020.

 
 
 
 
 

Festival štyroch živlov AMAVET – 3. ročník

f4z_farebne

NEPREHLIADNITE informáciu o PRESUNE TERMÍNU!
Pravidelne sledujeme vývoj situácie ohľadne koronavírusu (COVID-19). Zdravie účastníkov je v našom prvoradom záujme a preto sme presunuli termín súťaže Festival štyroch živlov na 23. októbra 2020 (piatok).

 
 
 
 
 

Výzva pre žiakov, ktorí potrebujú konzultanta k vedátorskemu projektu

507273299-592x325

Radi by sme pomohli aktívnym žiakom, ktorí majú chuť pracovať na svojom vedátorskom projekte. Nie každý má vo svojom okolí vhodnú osobu, s ktorou by mohol konzultovať svoju prácu, prípadne nemá priestory na svoje experimenty. Chýbajú dostatočne vybavené laboratóriá alebo technické vybavenie. Niektorí majú ochotných učiteľov či rodičov, ale nie vždy zároveň aj špecialistov na tému projektu. Iní by zase radi svoju prácu prekonzultovali s viacerými odborníkmi. Tieto, a aj iné obmedzenia môžu brzdiť tvorbu vedátorského projektu v ďalšom napredovaní.

 
 
 
 
 

Chcete zatraktívniť vyučovanie predmetov prírodovedného zamerania na vašej škole?

logo CVV

30 ročné skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) v oblasti neformálneho vzdelávania umožňujú dnes reálne sa podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. V súčasnosti je AMAVET Centrom ďalšieho vzdelávania vedátorov (CVV). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ak máte záujem zatraktívniť vyučovanie predmetov prírodovedného zamerania na vašej škole, AMAVET vám to ponúka krátkym školením žiakov I. a II. stupňa základných škôl, pri dodržaní všetkých hygienických opatrení.

 
 
 
 
 

Foto-video súťaž AMAVET 2020

Vitaz_foto_Cogitatio

V závere uplynulého šk. roka v ktorom došlo k prerušeniu vyučovania v školách sme vyhlásili súťaž pre deti a mládež, do ktorej mohli zaslať fotografie a videá na tému „Čo dobré nám priniesla kríza?“ Téma bola zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy.

Členmi hodnotiacej komisie boli: Mgr. Mária Babinčáková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ivan Čaniga, The Master Qualified European Photographer.

Súťažiaci prihlásili 8 videí a 39 fotografií, spomedzi ktorých sme ocenili 9 prác, ich prehľad si môžete pozrieť tu:

 
 
 
 
 

Letný tábor Zvedavých vedcov 2020 v Chorvátsku

fotka-loga-tabor_msiuventa

Po náročných mesiacoch uzavretých hraníc kvôli koronavírusu AMAVET zorganizoval a zrealizoval 7. až 16 augusta 2020 letný detský tábor s programom Zvedavých vedcov v Chorvátskom kempe Baško Polje.

Naši zaškolení táboroví vedúci si pripravili pre deti pestrý program aj s novinkami, ktoré ozvláštnili horúce dni pri mori. Vedúci zaradili medzi nové aktivity Pevnosť Boyard s množstvom športových a kreatívnych úloh či hlavolamov, peší výlet po pobreží, či výrobou súhvezdí, imitujúcich nočnú oblohu.

 
 
 
 
 

AKO BOLO NA DENNOM TÁBORE V RAČI

denny_tabor_3turnus

V auguste roku 2020 sme pripravili pre račianske deti tri turnusy denného tábora. Prvý turnus sme vďaka Mestskej časti Rača mohli rozbehnúť v tradičných priestoroch Krasňanskej besedy. Nasledovali dva turnusy, ktoré sme usporiadali v rámci projektu Letných škôl v spolupráci so ZŠ Tbiliská. Na programe sa podieľali okrem pracovníkov AMAVET-u aj deviati animátori, z toho piati čerství absolventi školenia animačného programu Zvedavých vedcov.

 
 
 
 
 

VEDOTÉKA – Pokusy s Karin

karin

Novinky na youtube z kanála AMAVETsk

Ako využiť oxidačno-redukčné reakcie na pútavý experiment?

 
 
 
 
 

Žiacka súťaž plastových modelárov v Nitre

1

S končiacim sa školským rokom a pozvoľným uvoľňovaním spoločnosti po troch mesiacoch pandémie koronavírusu usporiadal AMAVET klub 836 Nitra 23. júna 2020 v priestoroch Centra voľného času Domino Nitra žiacku súťaž plastových modelárov. Aj keď bola účasťou nízka, zato modelmi dostatočne obohatená súťaž, sa stretla s pozitívnym hodnotením, či už zo strany žiakov, tak aj vedúcich, členov klubu a rodičov súťažiacich.

 
 
 
 
 

Orientačný beh Modrou

DSC02784

V nedeľu  21. júna 2020  sa na futbalovom ihrisku v Modre konal štvrtý ročník bežeckých pretekov - Orientačný beh Modrou, s podtitulkom Beháme s chuťou a radosťou.

Napriek nepriazni počasia  organizátori z  AMAVET klubu 944 Impulz ráno postavili trate na futbalovom ihrisku a v jeho blízkom okolí.

 
 
 
 
 

Prázdninové hry

aj dievčatá a elektronika

Leto má väčšinou podobu hier, oddychu a relaxácie. Od 6. do 10. júla 2020 malo možnosť 22 detí prežiť netradičné interaktívne vzdelávanie v prostredí miestneho Centra voľného času. Hvezdáreň v Partizánskom v spolupráci s AMAVET-om 808 zorganizovali tradičný TEChLab, čiže technické laboratórium plné roboticko-elektronických hier, doplnených o kreatívnu tvorbu prostredníctvom slnečných lúčov, nožníc a lepidla v nadväznosti na aktuálne astronomické poznatky.

 
 
 
 
 

Letná škola v Partizánskom

DSCN3598

Základná škola Radovana Kaufmana a ZŠ s materskou školou na Veľkej Okružnej v Partizánskom pripravili v posledných týždňoch prázdnin vzdelávacie a súčasne zábavné podujatie Letná škola. V rámci neho v jeden deň bol venovaný astronómii, modelovaniu, robotike a elektronike pod metodickým aj praktickým vedením členov krúžku Elektroniky a robotiky AMAVET klubu 808 v Partizánskom a pracovníkov Hvezdárne z Malých Bielic.

 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.