AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_2019_9
 

EDITORIÁL

Odrazový mostík

Odrazový mostík pre niektoré druhy športov je nezameniteľnou podmienkou, aby športovci daný šport mohli vykonávať. U nás v AMAVET-e sme niektorým hlavným aktivitám začali dávať prívlastok „odrazový mostík do...“. Napríklad „...do online sveta“. Ide o organizovanie súťaže Junior Internet, kde objavujeme talenty na IT – informačné technológie.

V septembrovom, poprázdninovom vydaní AMAVET eRevue si môžete prečítať konkrétne príklady toho, ako víťazí niektorých našich súťaží „sa odrazili“ a prežili netradičné letné prázdniny. Boli to postupy na svetové súťaže, ale aj na skromnejšie vyzerajúce stáže. Jedno mali však spoločné – vyvolali u mladých ľudí silné emócie a motiváciu na ďalšie vzdelávanie a ujasnenie si cieľov v živote. Ich úprimné vyjadrenia vyznievajú niekedy až ako frázy. Keďže sa v AMAVET-e s podobnými vyjadreniami účastníkov našich podujatí stretávame pravidelne, usúdili sme, že to nie je náhoda, a určite nejde o frázy, ale úprimné vyznanie reálnych pocitov. Pre všetkých pracovníkov, dobrovoľníkov, vedúcich klubov, ale aj radových členov občianskeho združenia AMAVET je to odrazový mostík na organizovanie ďalších a ďalších „odrazových mostíkov“, o ktorých sa dočítate v tomto newsletteri.

Želám vám pohodové čítanie.

Ján Nemec

 
 
 
 
IMG_9808
 

Strieborní Slováci z AMAVET-u v Číne

„Súťaž nás naučila spolupracovať ako tím s cieľom dosiahnutia vytúženého výsledku.“

Medzinárodná projektová súťaž stredoškolákov CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) v Číne sa v tomto roku konala 20. až 27. júla v meste Macau, v priestoroch University of the Macao in China. Súťaž v oblasti inovácií, vedy a techniky organizuje Čínska asociácia pre vedu a techniku, ministerstvo školstva a ďalšie príslušné vládne organizácie. CASTIC je organizovaný pre študentov od 12 do 20 rokov a v tomto roku sa jej zúčastnilo 900 súťažiacich. Počas 34-ročnej histórie je CASTIC považovaný za najväčšiu vedeckú súťaž v Číne na medzinárodnej úrovni. V tomto roku sa súťaže úspešne zúčastnili slovenskí víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018, stredoškoláci Richard Maguľák a Viliam Podhajecký. Po  štyroch náročných dňoch prezentovania projektu pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou obsadili Richard a Viliam krásne, druhé miesto v  kategórii Engineering Science. Študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach vypracovali tímový projekt „Rádiovo ovládané autíčko“. Po návrate sa s Richardom Maguľákom porozprávala riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Gabika Kukolová.

read more
 
 
 
 
 

Štartuje 22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

fvat_velke biele_jpg

Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s klubmi pôsobiacimi v rámci Slovenska opäť pripravuje krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2019 v mestách Prešov, kde bude aj krajské kolo pre Košice, Banská Bystrica, Žilina, Partizánske, Nitra a Bratislava, kde bude aj krajské kolo pre Trnavu. Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl môžu svoje bádateľské projekty prihlasovať individuálne alebo v dvojčlenných tímoch.

read more
 
 
 
 
IMG_4183
 

RoboRAVE International v Číne s AMAVET-om

Od 20. do 23. júla 2019 sa tím chlapcov z AMAVET klubu 964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou zúčastnil súťaže RoboRAVE International v Číne. Všetci traja súťažiaci – Jakub Suďa, Matúš Iľko a Tomáš Lukča, pod vedením učiteľa Janka Motešického, sa museli na túto súťaž kvalifikovať. Postup si vybojovali víťazstvom na RoboRAVE Slovakia na pôde Žilinskej univerzity. 

read more
 
 
 
 
 

Spoznaj lepšie prírodné vedy s LaBáK-om z AMAVET-u

logo LaBáK

Milí pedagógovia, rodičia, priaznivci AMAVET-u, nasledujúce informácie sú o multidisciplinárnom seminári LaBáK pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o pochopenie rôznych javov a zákonitostí. Okrem teoretických znalostí kladie dôraz na praktickú vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia. Objavovanie vedy a vytváranie nových ciest k poznaniu a kreativite je realizované ako online seminár, ktorý uľahčuje prístup k úlohám pre riešiteľov, ako aj hodnotiteľov úloh. Seminár LaBáK je v slovenskom prostredí už ôsmy rok jedinečný a je určený pre všetky vekové kategórie, od detí z materských škôl až po stredoškolákov. Prosím, zamyslite sa, ktoré deti podporíte svojou aktivitou a prihlásite ich na LaBáK.net:

read more
 
 
 
 
 

Európska NOC VÝSKUMNÍKOV s AMAVET-om

NV-2019_5_FB_Profile

Pohľad do kalendára a skutočnosť, že zo SOVVA prichádzajú prvé e-maily a telefonáty je predzvesťou, že napriek krásnemu letu, jeseň už na seba nedá dlho čakať.

S ňou prichádza Európska NOC VÝSKUMNÍKOV 2019 – 27. septembra 2019 v piatok  od 9:00 do 23:00 h.

read more
 
 
 
 
 

Ponuka pre Školy v prírode 2020

DSC_9967

Sezóna v chorvátskom Baško Polje sa ešte neskončila. Naopak, práve teraz sa žiaci nitrianskeho gymnázia zúčastňujú v rámci školy v prírode na animačnom programe Zvedavých vedcov. Vieme však, že už treba myslieť na budúcoročné podujatia, ktoré sa zvyknú plánovať začiatkom školského roka.

read more
 
 
 
 
 

Ohliadnutie sa za letnými tábormi Zvedavých vedcov 2019

foto aj s logami patnerov

Počas tohto leta sa konali v júni a auguste pod záštitou AMAVET-u dva tábory Zvedavých vedcov v chorvátskom kempe Baško Polje. Za tradičným podujatím, ktoré prináša kopec detskej radosti, je tiež veľa práce a vôle pomôcť. Každá fotografia so skupinou činorodých detí má za sebou nejaký príbeh. A v tom príbehu majú miesto všetci, čo priložili ruku k dielu. Sú to organizácie a jednotlivci, ktorí na obrázkoch zvyčajne nie sú vidieť, a preto by sme sa všetkým chceli úprimne poďakovať aspoň takouto formou.

read more
 
 
 
 
 

„Do CERN-u sa chceme určite vrátiť“

DSC_9459

AMAVET zorganizoval od začiatku roka 2019 už 11 exkurzií do CERN-u, no tá posledná bola v niečom odlišná. Na začiatku bol nápad vyjsť v ústrety pedagógom a študentom, ktorí sami nedokážu vytvoriť dostatočne veľkú skupinu a spojili sme ich do niečoho výnimočného. Základným kameňom skupiny boli víťazi súťaže Misia Mars, ktorí mohli vycestovať vďaka Slovenským elektrárňam. Oslovili sme členov našich klubov a ďalších nadšencov, ktorí čakali na šancu vycestovať do CERN-u.

read more
 
 
 
 
 

„Netušil som, ako sa môj život začne meniť“

diorama

Takto vyslovená myšlienka mladého človeka vyznieva často ako fráza. Keďže sa v AMAVET-e s podobnými vyjadreniami účastníkov našich podujatí stretávame pravidelne, usúdili sme, že to nie je náhoda, a určite nejde o frázu, ale úprimné vyznanie reálneho pocitu. Myšlienku z titulku tohto článku vyslovil víťaz 14-teho ročníka súťažnej konferencie Junior Internet (JI), ktorá je odrazovým mostíkom do online sveta pre začínajúcich tvorcov webu, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácii a blogerov. JI je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti informačných technológií. Samuel Bugeľ zvíťazil v kategórii JunirDESIGN a získal cenu, ktorá ho motivovala napísať nám a podeliť sa s našimi čitateľmi. Možno vás to inšpiruje, podnieti k tomu, aby ste využili možnosť zúčastniť sa, respektíve sprostredkovať účasť šikovných žiakov na 15-tom ročníku Junior Internet, ktorý už teraz pripravujeme na apríl 2020.

read more
 
 
 
 
 

„Stáž bola pre mňa inšpiratívna“

20190708_093649

Počas leta od 7. do 14. júla 2019 sa členka AMAVET klubu 964 Janka Motešická zúčastnila týždennej stáže v meste Heidelberg, Nemecko. V tomto meste sídli prestížne medzinárodné laboratórium EMBL. Janka tento študijný pobyt získala ako špeciálnu sponzorskú cenu na súťaži EUCYS 2018 (European Union Contest for Young Scientists), kde postúpila z Festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave. EUCYS 2018 sa konala v Dubline.

read more
 
 
 
 
 

Tábor plný vedomostí v Partizánskom

Tábor pod názvom TechLab organizoval AMAVET klub 808 VTM v Partizánskom v spolupráci s Centrom voľného času Partizánske. Tábor mal tri sekcie, ktoré viedli zástupcovia troch základných kolektívov AMAVET klubu 808 –  Robotika a elektronika, Raketo-modelári a Stellar klub – hvezdári, astronómovia. Deti sa postupne v troch skupinách vystriedali vo všetkých troch sekciách.

read more
 
 
 
 
 

Heuréka! – objavil som fyzikálny pokus

panáčik naklonený s ťažiskom

V nasledujúcich vydaniach AMAVET eRevue vás čaká vždy jedna fyzikálna úloha s tromi odpoveďami A,B,C. Vyberte jednu, ktorú považujete za správnu.

Vylučovacou metódou a zapojením mysle do fyzikálnej aktivity iste získate správnu odpoveď. Ak nepomôže vylučovacia metóda, možno vám pomôže pri rozhodovaní pokus a trocha teórie.

Otázka

Máme 3 plastové fľaše – plnú, poloprázdnu a prázdnu postavené na tácke. Ak začneme nakláňať tácku s fľašami, ktorá spadne ako posledná?

  1. prázdna
  2. poloprázdna
  3. plná

Správnu odpoveď aj s pokusom nájdete v tomto článku.

 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.