28 rokov pomáhame mladým uspieť vo vede a technike
 
hlavicka_AR_mimoriadne_2018
 
 
 
Mavanie pod skalou
 

LETNÝ ŠPECIÁL AMAVET

Tieto letné riadky poukladaných písmeniek z AMAVET-u vás pravdepodobne nachádzajú v lone relaxu, využívania voľného času na oddych, ale aj na prácu mimo práce, mimo zamestnania. Veď čas dovoleniek si mnohí z nás rezervujú práve na plánované činnosti, ktorými si prilepšíme príbytky, záhrady, rekreačné chatky, ale aj na nevyhnutné opravy a údržbu. Určite som nevymenoval všetky možnosti, kde v tejto chvíli trávite letné mesiace. Možno práve práca v zamestnaní vám neumožnila myslieť na plánovanie zaslúženého relaxu. Práve vám sú venované nasledujúce informácie a ponuka občianskeho združenia AMAVET, ktoré má za sebou už 28 rokov zmysluplnej činnosti pri rozvoji talentovanej slovenskej mládeže. K tomu nevyhnutne patrí aj relax žiakov a študentov, ale aj váš – relax pedagógov a rodičov.

read more
 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.