AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_2019_6
 

EDITORIÁL

Vedomosť

Symbolicky sme posunuli vydanie júnového AMAVET eRevue ku koncu školského roka, mesiaca, kedy na všetkých školách Slovenska zúčtovávajú učitelia vedomosti svojich žiakov. Na začiatku júna sa zúčtovávalo aj v Bratislave. Mladí vedátori zo základných škôl z celého Slovenska na 2. ročníku Festivalu štyroch živlov (F4Ž) prezentovali výsledky svojho hravého bádania. Riaditeľka AMAVET-u Gabriela Kukolová sa im prihovorila nasledujúcimi myšlienkami:

„Povedz niečo, čoho sa môžem držať a nikdy ma to nesklame.“ Túto vetu mi veľakrát opakoval dedko, keď chcel zastaviť príliv detských, zvedavých otázok. Dlho mi trvalo kým som našla myslím si správnu odpoveď. Myslím si to preto, lebo od toho času mi viac spomínanú vetu nepovedal.

Vedomosť - to bola moja odpoveď.

Pod slovom vedomosť chápeme poznatky získané učením. Vedomosť je to, čo získavame počas života. Postupne sa nabaľujú ďalšími a ďalšími vedomosťami ako veľká guľa. A najkrajšie na učení je to, že nás to môže aj baviť.

Verím, že vy všetci máte radi nové vedomosti a myšlienky, s ktorými ste prišli na Festival 4 živlov. Podujatie Vám dáva priestor ukázať čo viete, porozprávať sa s odborníkmi, ktorí sa Vám budú venovať a môžete aj klásť zvedavé otázky, napríklad ako ďalej postupovať pri Vašich projektoch a rozvíjať ich?

Vaše témy sa dotýkajú fyziky, ktorá je prepletená chémiou, biológiou či matematikov. Svojimi vedomosťami ste načreli do ďalších vedných disciplín, pretože jedna bez druhej nemôže existovať a na seba vzájomne nadväzujú.

Prajem Vám veľa úspechov na druhom ročníku Festivalu 4 živlov, ktorý sme, my amaveťáci, vytvorili pre vás, žiakov navštevujúcich základnú školu, ako priestor pre skvelú vedátorskú zábavu.

Gabriela Kukolová

P.S.

Ministerka Martina Lubyová na F4Ž: „Ministerstvo školstva pokladá AMAVET za jeden z najlepších mechanizmov na povzbudzovanie vedeckej tvorby medzi deťmi a mládežou.“

 
 
 
 
f4z_farebne
 

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2019

Na 2. ročníku súťaže žiakov základných škôl bola neočakávaná účasť

Talentovaným drobcom, žiakom základných škôl, ponúkla Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) hravú formu vedecko-technickej súťaže. Žiakom základných škôl dali ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Druhý ročník Festivalu štyroch živlov (F4Ž) sa tešil veľkej účasti – 61 projektov, 131 autorov a 41 sprevádzajúcich pedagógov, zdôrazňujem dobrovoľníkov, naplnilo Zážitkové centrum vedy AURELIUM v Bratislave na maximum. Vedeckým exponátom Aurelia „konkurovali“, v piatok 7. júna, mladí vedátori svojimi úžasnými posterovými prezentáciami. Jedenásťčlenná odborná hodnotiaca komisia mala čo robiť, aby členovia vyspovedali energiou a talentom nabitých žiakov z celého Slovenska. Všetkých potešilo, že F4Ž neušiel pozornosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerka Martina Lubyová nielenže prišla otvoriť festival rodiacich sa talentov, ale zotrvala tri hodiny, počas celého času prezentácii a osobne sa zaujímala o projektové riešenia. Nebolo azda ani jedného projektu, kde by sa nezastavila a nezhovárala sa so žiakmi.

read more
 
 
 
 
 

Regionálne kolo Festivalu štyroch živlov AMAVET

IMG_5091

Základné elementy prírody prezývané aj živly boli uznávané už v dávnych dobách. Starogrécky filozofi Pytagoras 582 – 500 p.n.l., Aristoteles 382 – 322 p.n.l, verili v živly a používali ich pri tvorbe obrazu sveta.

„Spoločný základ všetkého existujúceho, pralátka, z ktorej vznikajú všetky veci: ak sa vzduch zrieďuje, stáva sa ohňom, ak sa zhusťuje, stáva sa vodou, zemou a kameňmi.“ (Anaximenes)

Prvý ročník Festivalu štyroch živlov AMAVET na pôde mesta Partizánske zorganizovala Hvezdáreň v spolupráci s AMAVET klubom 808, s prispením vedenia mesta ako i ďalších partnerov, ktorí ocenili účastníkov zaujímavými cenami ako napríklad tabletmi, fyzikálnymi laboratóriami, mikroskopmi a neodmysliteľnými cenami v podobe kníh a technických pomôcok. Na Slovensku to bolo prvé a v tomto roku jediné regionálne kolo, za čo patrí výnimočné poďakovanie všetkým vymenovaným iniciatívnym organizátorom v Partizánskom.

read more
 
 
 
 
1
 

Intel ISEF 2019 – Phoenix, USA alebo splnenie si „amerického sna“

V dňoch 13.-17. mája 2019 sa uskutočnila v meste Phoenix v americkom štáte Arizona najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Intel ISEF (International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná každoročne s celkovým počtom vyše 1500 účastníkov (v roku 2019 viac ako 1800) z 80 štátov sveta. V tomto roku sa súťaže Intel ISEF zúčastnili slovenskí finalisti Festivalu vedy a techniky AMAVET – stredoškoláci Aneta Anna Dunajová z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine, Peter Škripko a Ján Maťufka z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove.

Peter s Jankom získali krásne 4. miesto v kategórii Materiálové vedy.

read more
 
 
 
 
 

Science-Expo Brusel 2019

IMG_20190426_090740

V dňoch 25.-28. apríla 2019 sme sa v Bruseli, aj s našou delegátkou Jankou Čorňákovou, zúčastnili na Science-Expo, na ktoré sme postúpili z celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 s projektom 'Inteligentný solárny generátor'. Výstava sa začala 26. apríla prípravou stanovísk a pokračovala prezentáciou projektov z Číny, Mexika, Brazílie, Maroka, Tuniska a ďalších európskych krajín širokej verejnosti a odbornej porote aj nasledujúci deň.

read more
 
 
 
 
DSC_3968
 

Ako trávili voľný čas mladí vedátori z LaBáK-u?

Prírodovedný seminár LaBaK.net v tomto roku pritiahol cez 450 mladých vedátorov, ktorí od septembra riešili naše unikátne úlohy.

Pre starších súťažiacich od 8. ročníka základných škôl sme zorganizovali už 2. ročník LaBáK sústredenie. Za lokalitu sme si vybrali blízke okolie Smoleníc, ktoré sa nachádza v chránenej oblasti pre ochranu vtáctva. Telefónny signál sme tak vymenili za zvuky prírody a mohli sa sústrediť na spoznávanie. Už od prvého dňa sme skúmali okolitú fyziku, pevnosť objektov, ako je obyčajné slepačie vajce a podrobili ich poriadným záťažovým testom.

read more
 
 
 
 
 

Deň plný vedátorských pokusov AMAVET-u na ZŠ Dubová

IMG_20190529_120916

300 nadšených a motivovaných detí, 15 inšpirovaných pedagógov, jedna, opäť spokojná, riaditeľka školy a viac ako 20 dobrovoľníkov...

...takto akosi môžeme stručne zhrnúť výsledok nedávneho pôsobenia AMAVET klubu 959 na ZŠ Dubová č.1 v Bratislave. Už po tretí raz sme sa na pozvanie riaditeľky školy stali s našim jednodňovým programom súčasťou školského Prírodovedného týždňa na tejto škole. Priestor sme dostali 29. mája 2019.

read more
 
 
 
 
 

Po roku sme boli opäť v Steel parku

Na začiatku júna boli žiaci zo ZŠ Jána Švermu z Humenného v Košiciach, kde navštívili Park vedy a techniky Steel Park.

read more
 
 
 
 
 

3D tlačou ku hviezdam

3D_NovaDubnica-plagat

Spojená škola sv. Jána Bosca a AMAVET klub 966 Pöllö srdečne pozývajú na II. ročník novodubnického súboja 3D tlačiarní. Akcia sa uskutoční v utorok 25. 6. 2019 od 9:00 h do 12:00 h, v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

read more
 
 
 
 
 

Kvalitné zázemie pre nadaných žiakov, študentov a ich učiteľov

TK Cena Dionyza Ilkovica

Zakladatelia Nadácie Dionýza Ilkoviča chcú okrem morálneho ocenenia učiteľstva, zlepšiť aj materiálne podmienky pri práci s talentmi.

Už tretí rok hľadá Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) po celom Slovensku výnimočných učiteľov a nepedagogických pracovníkov, ktorí rozvíjajú talent nadaných študentov v prírodovedných predmetoch mimo bežného rozvrhu. V uplynulých dvoch rokoch bolo oceňovanie projektom slovenskej technologickej spoločnosti PosAm. Od roku 2019 však organizačnú aj rozvojovú úlohu preberie Nadácia Dionýza Ilkoviča. Jej cieľom je oceňovať a motivovať výnimočných pedagógov, no zároveň zdôrazňovať potrebu kvalitnej prípravy študentov.

read more
 
 
 
 
 

EPILÓG

Ešte pred vysvedčením

Na 2. ročníku Festivalu 4 živlov riaditeľka AMAVET-u Gabriela Kukolová vo svojom príhovore k 131 žiakom a 41 pedagógom zdôraznila aj veľmi dôležitú úlohu učiteľov pri objavovaní talentu v žiakoch:

Asi pred troma týždňami na svetovej súťaži mladých vedcov Intel ISEF v Amerike boli traja Slováci, ktorí súťažili o svetové prvenstvo. Dvaja z nich získali krásne 4. miesto. Ján a Peter zvíťazili minulý rok na celoslovenskom Festivale vedy a techniky a AMAVET ich vyslal reprezentovať našu krajinu, kde medzi 1500 žiakmi, víťazmi národných kôl z 80 krajín vynikajúco reprezentovali Slovensko.

Začínali rovnako ako vy, zaujímala ich fyzika a chémia, vymýšľali rôzne vedátorské projekty, tak ako ich máte dnes pripravené aj vy. Týchto dvoch chlapcov, Jána a Petra sprevádzali počas základnej a strednej školy skvelí učitelia a verím, že aj tí vaši učitelia, ktorí sú dnes s vami, sú rovnako skvelí a  budú vám držať palce, aby ste o svojich projektoch porozprávali hodnotiacej komisii.

Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET

 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.