26 rokov pomáhame mladým uspieť vo vede a technike
 
hlavicka_AR_6_2017
 

EDITORIÁL

 
 

Radosť

Vyťukávam písmenka AMAVET eRevue na klávesnici opäť s veľkou radosťou! Obrovský svetový úspech sedemnásťročných študentov na najprestížnejšej projektovej súťaži na svete Intel ISEF 2017. Úžasné druhé miesto Mirky Feretovej a Samka Smotera, ktorí postúpili z Festivalu vedy a techniky AMAVET 2016 až do Los Angeles v USA, kde získali okrem striebra aj špeciálne ocenenie Special Awards a cenu od China Association for Science and Technology (CAST) s finančnou odmenou a pozvanie na súťaž do Číny. Ich mená budú blúdiť vesmírom na asteroidoch, ktoré pomenovali po nich, čo je tiež jedna z foriem odmeny...

Veľkú radosť mi spôsobuje vo vedľajšej miestnosti aj školenie mladých dobrovoľníkov na animátorskom programe Zvedaví vedci, ktorých sa v AMAVET-e zišlo až desať. Letné denné i desaťdňové tábory v Chorvátsku sa môžu začať...

Otepľuje sa, ale v AMAVET-e už myslia na chladnú jeseň a pripravujú sa na Krajské Festivaly vedy a techniky AMAVET, aby zrodili a podporili ďalšie talentované „Mirky a Samkov“...

To všetko si môžete prečítať v našom júnovom vydaní eRevue. Najbližšie sa vám prihovorím po prázdninách v septembri. Verím, že dovtedy nájdeme aj šikovného koordinátora korešpondenčného internetového online seminára LaBáK. Ak nám dáte vhodný tip, pomôžete pokračovaniu veľmi úspešnej súťaže, ktorú pripravujeme od nového školského roka po piatykrát.

Ján Nemec

 
 
 
 
IMG_6951
 

Mirka a Samko sú DRUHÝKRÁT SVETOVÍ

Slovenský úspech na svetovej „olympiáde“ vedeckých talentov opäť z AMAVET-u

Po desiatich dňoch opäť svetový úspech slovenských stredoškolákov z „liahne“ Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET! Sedemnásťroční Miriam FERETOVÁ a Samuel SMOTER z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove získali na najprestížnejšej projektovej súťaži na svete Intel ISEF 2017 úžasné druhé miesto. V kategórii Animal Sciences uspeli so spoločným projektom „Prírodné éterické oleje  v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor“. Ich mená budú blúdiť vesmírom na asteroidoch, ktoré pomenovali po nich, čo je tiež jedna z foriem odmeny. V Los Angeles, Kalifornii, USA súťažilo 1800 súťažiacich v 17 kategóriách z viac ako 70 krajín sveta! Mirka a Samko získali aj špeciálne ocenenie Special Awards a cenu od China Association for Science and Technology (CAST) s finančnou odmenou.

 
 
 
 
 

Nezabudnuteľný zážitok svetových medailistov

IMG_6869

Mirka a Samo opisujú, čo sa vraj opísať nedá

Vďaka postupu, získanom na minuloročnom Festivale vedy a techniky AMAVET v Bratislave, dostali možnosť zúčastniť sa najväčšej a najprestížnejšej celosvetovej súťaže mladých vedcov Intel ISEF 2017 v Los Angeles, Kalifornii, USA od 14. do 19. mája. Dnes už vieme, že úspešne. Miriam FERETOVÁ a Samuel SMOTER získali so spoločným projektom strieborné medaily! Ich mená budú blúdiť vesmírom na asteroidoch, ktoré pomenovali po nich...

 
 
 
 
 

Festival vedy a techniky AMAVET už 20-ročný

20161116212810-f3954576-me

S končiacim sa školským rokom, okrem plánovania prázdninových dovoleniek a oddychu, máme ešte čas zamyslieť sa, čo nás čaká, keď sa prázdniny skončia. Preto chceme upriamiť vašu pozornosť na prípravu žiakov a študentov k vypracovaniu vedátorských projektov do súťaže Festival vedy a techniky AMAVET. Už tradične sa Krajské kolá festivalu konajú v októbri a september ubehne ako voda. Z doterajších 19 rokov skúseností z organizovania Festivalu vedy a techniky AMAVET však vieme, že tí pedagógovia, ktorí sa na našom festivale už zúčastnili, majú určite so svojimi žiakmi projekty rozrobené.

Dnešné naše pripomenutie je smerované najmä na tých, čo ešte stále váhajú. Milí pedagógovia prírodovedných predmetov, zúročte svoju nadprácu s mládežou a prihláste tvorivé projekty vašich zverencov do súťaže, ktorej kredit čoraz viac získava na vážnosti. Svedčia o tom aj svetové ocenenia slovenských študentov, ktorí postúpili z Festivalu vedy a techniky AMAVET na najprestížnejšie súťaže sveta. O tých posledných si môžete prečítať aj v tomto júnovom čísle eRevue AMAVET.

 
 
 
 
 

Pohár vedy “POLARIS” sa blíži do FINÁLE

tim_fiveSgirls

Ani sme sa nenazdali a školský rok sa pomaly blíži ku koncu a s ním aj tohtoročný Pohár vedy POLARIS, ktorý organizuje Asociácia malých debrujárov Českej republiky. AMAVET tento rok opäť zastrešoval organizáciu a hodnotenie súťaže v rámci Slovenska. Práce nebolo málo, veď aktívne súťaž riešilo 59 tímov z celého Slovenska.

 
 
 
 
 

Cesty za VEDOU v AMAVET-e VEDIA organizovať

Keď som si na stránke Asociácie pre mládež, vedu a techniku http://amavet.sk/index.php?id=7&idd=1 prečítal druhý odsek o Cestách za vedou, ktoré už majú 26 ročnú históriu, dostal som nutkanie zavŕtať do koordinátorky poznávacích podujatí Katky Lehotskej. Konštatovanie „...tisíce spokojných študentov i pedagógov...“ sa mi zdalo prehnané a zveličené. Odpoveďou mi bola hŕba korešpondencie, ktorú mi mihom položila na stôl. A veru! Úprimné poďakovania za posledné mesiace, ktoré sa nedajú neprečítať. Ak som tam našiel čo len slovko kritiky, tak malo svoje vysvetlenie, ale budem konkrétny.

 
 
 
 
 

Výlet do Švajčiarska s exkurziou do CERN-u

7

Naša exkurzia do CERN-u bola organizovaná AMAVET klubom 944 IMPULZ z Modry. V prvý deň sme vycestovali večer a celú noc sme strávili v autobuse.

 
 
 
 
zsdubova-scienceweek_138
 

Prírodovedný týždeň s AMAVET-om

Amaveťáci z klubu 959 v Bratislave sa zapojili do Prírodovedného týždňa, zameraného na netradičné vyučovanie a popularizáciu prírodných vied pre žiakov na základnej škole Dubová v bratislavskom Starom Meste. V rámci dopoludnia 17. mája 2017 si žiaci vyskúšali rôzne aktivity z elektriny a magnetizmu, fyziky a chémie, či optiky a svetelných javov, ktorými ich sprevádzali členovia AMAVET-u. V neustálom obliehaní bolo aj virtuálne pieskovisko, v ktorom si deti aj učitelia vyskúšali pútavý pohľad na geografiu. Modelovanie tvarov terénu, stavbu mostov, ostrovov, dolín i kopcov, či vedomostné hry so slovenskými mestami a pohoriami.

 
 

Kto si neváži málo, nezaslúži si veľa

AMAVET klub 808 som založila ešte v roku 1994 v bývalom Centre voľného času, kde som pracovala ako vedúca oddelenia techniky. Pracovalo tam 8 technických krúžkov, no a keď sa to "začalo mlieť", tak som tých najaktívnejších oslovila, aby začali pracovať v AMAVET-e.  Dobre som poznala deti, ich rodičov a aj svojich vedúcich.

 
 

Cielenými aktivitami proti nežiaducemu správaniu žiakov

Klub AMAVET 892 Bzince pod Javorinou pracuje s kolektívom detí, ktoré nie vlastnou vinnou prišli o svoje biologické rodiny a skončili na periférii, alebo v detskom domove. Využívame na záujmovú činnosť každé osobné voľno, víkendy a všetky možné prázdniny a sviatky. Tieto deti a mládež potrebujú organizovanú cielenú činnosť a preto vypĺňame jednotlivými technickými, prírodovednými, ekologickými, odpočinkovými, športovými a inými zložkami výchovy každý voľný čas.

 
 

Kvetinkový klub AMAVET

Keď sme stáli pri zrode AMAVET klubu  952, nevedeli sme si predstaviť do čoho ideme a čo nás čaká. Avšak  po pár rokov sa rozrástla nielen členská základňa, ale aj počet klubových jednotiek, počet  pravidelných stretnutí a jednodňových  aktivít.