AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_4
 
 
 

EDITORIÁL

Ako využiť vírusovú pandémiu s AMAVET-om
Pekný a príjemný veľkonočný čas milé dámy a páni! Všetci sme v tom, netreba veľa rečí okolo toho. Vieme, že trpezlivosť, disciplína a možno aj tipy na využitie voľného času sú jediným medikamentom, ktorý máme vo vlastných rukách a hlavách. Okrem aprílového AMAVET eRevue vám na úvod ponúkam malú znôžku linkov, podnetov na aktivity, ktorými dnes naše 30-ročné občianske združenie žije. Určite si z nich vyberiete a sa pobavíte, poučíte spoločne s nami. 30 rokov činnosti v neformálnom vzdelávaní nám dáva veľa skúsenosti, aby ste si vybrali.
15. ročník súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET bude netradičný. Finále súťaže v tomto roku usporiadame po prvýkrát online formou videokonferencie. Viac na: https://www.juniorinternet.sk/cms/. AMAVET aj počas ne-pandémie ponúka žiakom Seminár LaBáK.net. Je to online prírodovedná súťaž pre žiakov stredných, základných a materských škôl na Slovensku. Súťaž prebieha počas celého školského roka v rámci 4 súťažných kôl. Každé kolo tvorí niekoľko úloh, ktoré preveria vedomosti žiakov z oblasti matematiky, biológie, chémie a fyziky na netradičných a zaujímavých úlohách. Viac na: https://labak.net/.
Metodická príručka pre lektora VZDELÁVANIE VEDÁTOROV V KOCKE je zameraná na rozšírenie, doplnenie a prehĺbenie kvalifikácie budúcich lektorov v oblasti odborného a metodického vedenia mladých ľudí: https://www.amavet.sk/wp-content/uploads/2020/03/Vzdelavanie-vedatorov-v-kocke-metodicka-pomocka.pdf
Do pozornosti dávame aj metodickú príručku ANIMAČNÉHO PROGRAMU ZVEDAVÍ VEDCI. Ide o odskúšaný súbor pokusov a nápadov ako oporný pilier pre učiteľov v oblasti astronómie, biológie, chémie, fyziky, environmentalistiky, geografie, meteorológie. Veda nie je nuda, je to zábava: https://www.amavet.sk/wp-content/uploads/2020/03/Metodicka-prirucka_animacny-program-zvedavi-vedci.pdf.
Publikáciu AKO VYHRAŤ VEDECKÚ SÚŤAŽ vám ponúkame aj v elektronickej forme: https://www.amavet.sk/wp-content/uploads/2020/03/ako_vyhrat_vedecku_sutaz.pdf. Je to metodická príručka pre deti zo základných a stredných škôl, ich učiteľov, ale aj rodičov a vysvetľuje ako úspešne spracovať projekt na vedeckú súťaž. Mladí ľudia sa naučia vybranú tému skúmať, hľadať a zbierať informácie, tvoriť pokusy a kriticky myslieť, spracovávať dáta a predviesť ich na vedeckej výstave, napríklad na Festivale vedy a techniky AMAVET. Jeho krajské kolá sa uskutočnia v októbri a celoslovenské finále už 23. ročníka sa uskutoční 12. – 13. novembra 2020 v Bratislave.
Ján Nemec

 

 
 
 
 
 

Výsledky I. kola hodnotenia JUNIOR INTERNET

JI_logo

AMAVET pripravuje finále súťažnej konferencie cez internet
Do 15. ročníka súťažnej konferencie prihlásili žiaci základných a stredných škôl 152 prác, čo je o 30 viac ako v predchádzajúcom roku. Do finále súťaže postúpilo na základe hodnotenia v I. kole súťaže 46 projektov. Prehľad postupujúcich projektov do finále súťaže nájdete na webovej stránke súťaže https://bit.ly/ji2020_1kolo.

read more
 
 
 
 
 

Víťaz JUNIOR INTERNET-u spomína na pekné časy s AMAVET-om

1592-me

„Teraz cítim, že by som mal tieto skúsenosti využiť na niečo veľké, stabilné a dlhodobé.“
Ponúkam vám rozhovor s Marekom Gogoľom, víťazom JUNIOR INTERNET-u v rokoch 2015 a 2016. V mailovej komunikácii nášho rozhovoru som mu srdečne poďakoval za úžasne úprimné odpovede a životné postoje. To je to, čo potrebuje dnešný mladý človek – príbeh svojho staršieho kolegu, ktorý dnes už vie poradiť mladým začínajúcim, aby videli zmysel života v spojení záľuby so zmysluplnou prácou, prospešnou nielen pre seba, ale pre nás všetkých.

read more
 
 
 
 
 

Mladí vedátori nemohli vycestovať

vitazi

Víťazi Festivalu AMAVET svoj výskum nechali v labáku
Hodnotiaca komisia celoštátneho finále súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET v novembri 2019 vybrala 22 súťažiacich, ktorí majú v tomto roku postúpiť na 9 prestížnych podujatí pre mladých vedcov do ôsmych krajín sveta.

read more
 
 
 
 
 

Kód VESMÍRU, CERN a AMAVET

_DSC9279

Z čoho sa skladá vesmír? Aká je povaha fyzikálnych zákonov, ktoré umožňujú život? Prečo je niečo a nie nič? Toto sú niektoré z dlhodobých otázok, ktoré vedú k nášmu nekonečnému úsiliu učiť sa. Ľudská zvedavosť, kreativita a spolupráca sú tri kľúče na rozlúsknutie Kódu VESMÍRU.
Od roku 2018 má Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET ešte užšiu spoluprácu s Európskou organizáciou pre jadrový výskum – CERN. Koncom roka 2020 a na začiatku roka 2021 pripravuje AMAVET na Slovensku putovnú výstavu CERN-u „Kód VESMÍRU” (‘Code of the Universe’).

read more
 
 
 
 
 

PODPORA ZLEPŠOVANIA ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV A KOMPETENCIÍ ŽIAKOV v AMAVET-e

OPLZnavysku

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) nezostáva ani v týchto zložitých časoch pandémie koronavírusu so založenými rukami. Práve naopak. Vidíme v tom výzvu odovzdať 30-ročné skúsenosti občianskeho združenia, lídra v neformálnom vzdelávaní, v prospech mladej generácie, aby bola pre nich veda každodenným poslaním. Výsledky vedy sú aj v týchto dňoch základom úspešného riešenia pandémie.
Preto sme využili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „PODPORA ZLEPŠOVANIA ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV A KOMPETENCIÍ ŽIAKOV“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Preklopili sme skúsenosti z praxe najskôr do teórie a podali sme na ďalšie schvaľovanie projekt „Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností“.

read more
 
 
 
 
 

Napísali o nás - o AMAVET-e

fvat_velke biele_jpg

Vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH ponúka množstvo noviniek, informácií a zábavy zo sveta vedy a techniky. Na jednom mieste objavíte všetko o vede, výskume, podujatiach a iných zaujímavých aktivitách, ktoré sa dejú v tejto oblasti na Slovensku. Nie je výnimkou, že tam natrafíte aj na články o výsledkoch práce Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Tými „výsledkami“ sú úspešní mladí ľudia, ktorých aktivity AMAVET-u, takpovediac nakopli a veda a technika sa stala pre nich doslova úspešnou hrou.

read more
 
 
 
 
 

Téma: Podtlaky, tlaky, pretlaky

magdeburgské pologule

V roku 1656 Oto van Guericke, starosta Magdeburgu, predviedol verejný pokus s dutými kovovými polguľami s priemerom 42 cm. Polgule boli k sebe akoby prilepené. Ani 4 páry koní na každej strane ich nedokázalo odtrhnúť.

Príčina bola:
A. do priestoru polgúľ bol napumpovaný vzduch
B. polgule boli zlepené
C. z priestoru polgúľ bol vysatý vzduch

read more
 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.