26 rokov pomáhame mladým uspieť vo vede a technike
 
hlavicka_AR_2_2016
 

Editoriál

Prešlo pol roka, čo sa mi stolička Sekretariátu AMAVET-u stala pracovným domovom. Krátky čas na to, aby som mohol robiť ramená, že všetkému, čo sa tu deje, rozumiem a môžem plnohodnotne zaskočiť za kolegov...

...za Katku, ktorá citlivo hodnotí každý návrh ako ešte väčšiemu počtu záujemcov sprístupniť Cesty do vedeckých inštitúcii po celej Európe, Tábory pri mori v Chorvátsku – Baško Polje alebo rozšíriť počty Zvedavých vedcov. Jej jemnosť v komunikácii so záujemcami o naše aktivity, trpezlivé vysvetľovanie jednej a tej istej veci v telefonickom hovore aj viackrát...

...za Dávida, ktorý poriadne ešte ani neukončil Festival vedy a techniky, a musí dohliadnuť na organizáciu zahraničných ciest víťazov súťaží postupujúcich na významné reprezentácie nášho malinkého Slovenska, niektorých až za „veľkú mláku“. Pomáha mu pritom osvedčený brigádnik Jakub, pretože Dávid už finišuje na príprave súťaže Junior Internet. To ešte musí koordinovať, inak veľmi samostatného a precízneho brigádnika Dominika, ktorý v tomto čase spúšťa už tretie kolo on–line súťažného seminára LaBák. A aby toho nemal málo, tak odrazu niekto z nás zakričí: „Dávid, poď mi pomôcť s tou kopirkou, zas mi nechce tlačiť“...

...za Petra, ktorý svojim zásadovým postojom, chce „naučiť“ niektorých našich členov v kluboch, aby pochopili, že stroj môže fungovať nielen vtedy, keď je namazaný, ale musí mať aj všetky ozubené kolieska zapadajúce do seba v čase a priestore. Zahltený papiermi trpezlivo diskutuje s vedúcimi klubov a vysvetľuje, že na fungovanie občianskeho združenia platná legislatíva našila horu „papierov“, dnes už vo väčšine prípadov, chvalabohu, aspoň v elektronickej forme...

...a Gabika! Škoda slov! Toľko nápadov a námetov na rozširovanie činností a aktivít chrlí z úst, že potom jej už zostáva to povestne „len“ zohnať na činnosť všetkých nás, amaveťákov, ten výmysel Feničanov – peniaze! Ak sa nájdu, aj vďaka našim donorom“, tak neformálne vzdelávanie súťažami a zábavnou formou môžeme rozširovať. Veď za doterajších 25 rokov činnosti je ich naozaj neúrekom!

Jedno som však pochopil za tých 6 mesiacov v AMAVET-e. Od jeho založenia v roku 1990 tu vzniklo obrovské množstvo hodnotných, inšpiratívnych a osudových príbehov, ktoré posúvajú mnohých žiakov, študentov a mladých dospelákov na cestu objavovania nových vedecko-technických poznatkov. Nepreskúmaných prírodných zákonitostí je ešte neúrekom, tak ako je veľa mladých ľudí ochotných venovať tomu svoj pracovný život, len ich treba správne zaujať a hravou formou získať na štúdium prírodných vied. Preto som sa rozhodol o niektorých týchto príbehoch informovať na tlačovej konferencii našich novinárov, aby prinášali aj DOBRÉ SPRÁVY.

Pre tých, ktorí sa narodili 29. februára, mám tiež dobrú správu – v tomto roku po trojročnej prestávke môžete oslavovať svoje narodeniny! Podeľte sa s nami o pocity aké to je a napíšte nám všetci, ktorí ste sa narodili 29. februára. Tešíme sa na vaše listy, maily, či telefonáty.

Želám vám všetkým pri čítaní februárového AMAVET Revue pohodu a dobré správy.

Ján Nemec

 
 
 
 
 
10_02_2016__banner_300x300

Príď meniť svet – na JUNIOR INTERNET!

Si kreatívny, plný nápadov a tvoríš na webe? Prihlás svoj WEB, GRAFIKU/DIZAJN, APLIKÁCIU pre smartfón, osobný BLOG na ľubovolnú tému alebo napíš TEXT na tému „Ako by malo Slovensko viesť Európu?" do súťaže Junior Internet!

Pri postupe na konferenciu získaš možnosť prezentovať svoju tvorbu počas tri a pol minútovej prezentácie pred postupujúcimi z celého Slovenska, ľuďmi z biznisu a online marketingu.

JUNIOR INTERNET - to sú nové poznatky, sieťovanie a body na Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Registruj sa do 18. 2. 2016 - http://registracia.juniorinternet.sk/

Autentický dôkaz, že sa oplatí zúčastniť súťaže Junior Internet, nájdete v nasledujúcej e-mailovej výpovedi 14-ročného Ondreja Vrábela, ktorý v čase minuloročného Junior Internetu mal len 13 rokov!!!

read more
 
 
 
 
 

LaBáK – víťazi druhého kola a tretie kolo Veľkonočné

Milí riešitelia a priatelia LaBáKu, už tretí rok podporuje našu súťaž Nadácia Volkswagen Slovakia, vďaka ktorej môžeme pokračovať tretím súťažným kolom s tematikou jari. Prezradím vám, že tešiť sa môžete na úlohy spojené s tradíciami Veľkej noci, s prebúdzaním sa prírody a taktiež na zaujímavé experimenty. 

read more

Pohár vedy úspešne pokračuje

Pohár vedy ROJKO 2016 úspešne pokračuje už piatym ročníkom. Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a robia pokusy. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční v júni 2016.

read more
 
 
 
 
 

Príbehy z AMAVET-u za 25 rokov

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) má za sebou 25 rokov plodného života. Od roku 1990 rozsieva zrnká do kyprej „pôdy“ vedomostí žiakov, študentov, jednoducho mladých ľudí. Nie každé vyklíči, nie z každého je zdravá rastlinka, nie z každého vyrastie veľký strom, ale z tých, čo strom vyrastie, je strom plný plodov.

Preto sme sa rozhodli šíriť informáciu o "plodnosti" AMAVET-u a zorganizovali sme tlačovú konferenciu pre slovenských novinárov.

read more
 
 
 
 
 

„Príbehy AMAVET-u“ z bratislavského Festivalu vedy a techniky 2015 pokračujú v tomto roku na svetových a európskych súťažiach!

Postupy na celosvetové súťaže

Postup na Intel ISEF vo Phoenixe, Arizona, USA

Ivan Grega za projekt Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách

a Jana Čorňáková za projekt Potenciálne využitie sekundárnych rastlinných metabolitov v ochrane rastlín proti parazitom.

Postup na EUCYS v Bruseli, Belgicko, EU, cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Erik Szabó a Daniel Krchňák za projekt Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie

a Bálint Czíferi a Dominik Aschengeschwandtner za projekt Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov pri výrobe gumárenských chemikálií.

Postup na I-SWEEEP v Houstone, Texas USA, cena Slovenských elektrární, a. s. člena skupiny Enel

Miriam Feretová za projekt Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikačných prejavov Rhytisma acerinum L. a Samuel Smoter za projekt Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom adsorbentov na báze zeolitu.

read more
 
 
 
 
 

ĽAHOSTAJNOSŤ K ZÍSKANIU FINANCIÍ?

Väčšina klubov AMAVET-u nevyužila možnosť získať peniaze na svoju činnosť

Valné zhromaždenie AMAVET-u z 8.12.2012 rozhodlo o grantovom programe, ktorého úlohou je finančná podpora klubových aktivít detí a mládeže a najmä podpora aktivít priamo súvisiacich s cieľmi občianskeho združenia AMAVET podľa jeho stanov.

AMAVET v roku 2016 prerozdelí časť dotácie z MŠVVaŠ SR na priamu činnosť s deťmi a mládežou na základe schválenia Valným zhromaždením v percentuálnom pomere 80:20. 80 percent z dotácie ministerstva dostanú kluby na základe bodového hodnotenia a 20 percent bude prerozdelených podľa Grantového systému AMAVET-u. Výška žiadanej dotácie je maximálne 500 eur.

Do termínu podania písomnej a súčasne elektronickej žiadosti, zaslalo na Sekretariát projekt z 55-tich klubov z celého Slovenska len 17 klubov s 28-mi projektami!

read more
 
 
 
 
 

AMAVET vám ponúka rozšíriť vzdelanie

Školenie animačného programu „Zvedaví vedci“

Najmä pre vedúcich klubov a členov Amavetu, ale aj pre učiteľov základných škôl, je určené školenie na brehu Jadranského mora. V rámci neformálneho vzdelávania organizuje AMAVET školenie animátorov, ktorí pripravujú a realizujú rôzne voľnočasové aktivity s deťmi. 

read more
 

Šanca vyhrať fotoaparát DSLR

Spojte vedu s umením a prijmite pozvanie na účasť vo fotografickej súťaži MILSET Science Photo Contest v kategórii „Vedecké javy a fauna“:

read more

Pozvánka OSN na štúdium a súťaž

2-týždňový bilingválny študijný program v OSN v Ženeve - 54th Graduate Study Programme, UN Geneva

Súťaž: Esej o multilingvizme - Many Languages, One World

read more
 
 
 
 
 

Inšpiratívne UNESCO fórum mládeže

Október v minulom roku nebol pre mňa obyčajným upršaným jesenným mesiacom. 25. októbra som totiž na pražskom letisku netrpezlivo vyčkával na lietadlo do Paríža. V Paríži po 2 rokoch UNESCO organizovalo 9th UNESCO Youth Forum - 9. UNESCO fórum mládeže. Mal som tú česť byť delegátom AMAVETu na tomto medzinárodnom podujatí. 

read more
 
 
 
 
 

Exkurzia do CERNu – možnosť prihlásenia

Veríme, že fanúšikov vedy poteší informácia o pripravovanej exkurzii do CERNu  v termíne 27.4. – 1.5.2016. Exkurzia je určená pre žiakov starších ako 15 rokov  s pedagogickým dozorom.  Bližšie informácie vám radi poskytneme telefonicky na číslach 02/44 87 23 31, 0905 506 312, prípadne e-mailom na lehotska@amavet.sk. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na vyššie uvedených kontaktoch.

Prihlasovanie do letných táborov spustené!

Asociácia pre mládež, vedu a techniku aj v tomto roku pokračuje v sérii úspešných letných táborov pre deti a mládež so zameraním na aktivity Zvedavých vedcov. Program popri zábavných pokusoch ako napríklad výbuch sopky s octom a sódou bikarbónou, výroba slonej zubnej pasty, prípadne ohňa pomocou vody, spestrí kúpanie v mori, dobrodružné výlety v okolí Makarskej riviéry, súťaže, maxifutbal, pingpongové turnaje aj tvorivé aktivity pre šikovné ruky.

Pre rodičov, ktorí sa rozhodli venovať  2% z daní za rok 2015 nášmu občianskemu združeniu, sme pripravili možnosť odpočítať túto čiastku z účastníckeho poplatku za tábor.

V prípade záujmu o prihlásenie do tábora  nájdete všetky dôležité informácie tu:http://www.superleto.sk/index.php?id=34&idd=2

 
 
 
 
 

Výsledky SCIENCE TALKS

Na facebookovej stránke súťaže SCIENCE TALKS vylosovali a zverejnili víťazov z tých, ktorí na Facebook stránku alebo do pošty zavesili selfie "I Love Science Talks". Víťazom gratulujeme a uverejňujeme ceny, ktoré získali:

TABLET: Natali "Smile" Lavriková

MP3 Video Player: Martin Sopko, Kristína Maličká

POWERBANK: Matúš Pavlica, Tomáš Mitura

TAŠKA: Evka Kupcová, Jozef Petriľák, Lucia Reľovská,

SELFIE tyč a LED lampa: Adam Ujházi, Adriána Glodžáková, Kristína Doliňáková, Martin Osvald, Tobi Prokop, Kikinka Kukolová

Do súťaže sa zapojili účastníci zaujímavých mítingov v Košiciach, Žiline a Bratislave, ktorí diskutovali  s poprednými slovenskými vedcami, pôsobiacimi v CERN-e, Európskej organizácii pre jadrový výskum, doc. Petrom Chochulom a prof. Karlom Šafaříkom v novembri minulého roku.

 
 
 
 
 

Nikola Tesla – geniálny smoliar

Srbský vynálezca a technik Nikola Tesla  (*1856 Smiljan – dnešné Chorvátsko  - †1943 New York)  mal veľký vplyv na vývoj prvej generácie elektrotechniky a rádiovej techniky.  Veľkú časť svojho života prežil v Spojených štátoch, kde sa mu podarili prelomové objavy v rádiovej technike a vyvinul aj elektrickú sieť so striedavým prúdom (AC). Jeho podnikateľský duch však zaostával za jeho vynachádzavosťou a mnohé zo svojich vynálezov nevedel speňažiť. Začiatkom 20. storočia obhajoval, na tie časy nezvyčajné myšlienky, ako bezdrôtový prenos energie, či zbrane využívajúce zväzky lúčov. Zomrel chudobný a na pokraji záujmu spoločnosti. 

read more
 
 
 
 
 

Študenti z Prešova očarení Energolandom

Ako hovorí staré porekadlo: ,,Nebuď priveľmi aktívny, lebo budeš rádioaktívny." Všetkým je nám známe, že človek pri veľkej aktivite a snahe môže toho veľa pokaziť. No pre študentov Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, ktorí sú aktívni na hodinách biológie a pracujú v klube AMAVET 957 pri pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej, to bol zaslúžený darček.

read more

Klub AMAVET HARHAJ v roku 2015

Sú miesta a akcie, ktoré keď človek navštívi, tak sa rád vracia. Členovia klubu AMAVET HARHAJ  majú pár takých miest a akcií, ktorých sa zúčastňujeme takmer každý rok. 

read more