AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_12
 
 
 

EDITORIÁL

AMAVET WEBINÁRE

Zákazy podujatí, zákaz pravidelnej krúžkovej činnosti a dištančné vzdelávanie nás v AMAVET-e prinútili robiť veci inak. Najvýznamnejšie podujatia sa presunuli do online podoby, zozbieraný materiál a dáta sa pretavili na publikácie, avšak pravidelnú prácu s mládežou efektívne nahradiť dištančnou formou ide len ťažko. Učiteľky a učitelia, ktorí aktívne pracujú s deťmi síce svoju prácu vykonávajú pravidelne, ale stále viac hľadajú podporu.

Neutíchajúcu potrebu posúvať skúsenosti smerom von mali vedúce AMAVET klubov 959 a 966, Anna Kravárová a Jana Šošovičková, ktoré zorganizovali stretnutie vedúcich AMAVET klubov k webinárom pre učiteľov. Na stretnutí, okrem vzájomnej podpory aktívnych učiteľov, padlo mnoho dobrých impulzov, ktoré posunuli nápad s webinármi ďalej. O pravidelných AMAVET webinároch si môžete prečítať v decembrovom vydaní nášho newslettra.

Želáme vám príjemné čítanie, šťastné a pohodové Vianoce v kruhu svojich blízkych. Zostaňte pri tom negatívny, ale pozitívne naladení.

Denisa Vaculčiaková

 
 
 
 
 

Zaspomínali si na 30-ročný AMAVET

30vyrocie

Koniec roka 2020 je predo dvermi. Bol nezvyčajný. Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) počas 30-teho výročia svojej existencie mala v úmysle poďakovať sa svojim spolupracovníkom, partnerom, podporovateľom a odborným garantom trošku tak slávnostne. Nepodarilo sa nám to. Silnejší bol zákerný a vedou, výskumom ešte dostatočne neobjasnený vírus. O to viac sa vryla do povedomia ľudí, aj laikov, nenahraditeľná práca a um vedcov.

 
 
 
 
 

Pripravujeme JUNIOR INTERNET AMAVET 2021 – ONLINE

Junior Internet_5-6.4.2019_112

V AMAVET-e pripravujeme spustenie 16. ročníka jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Súťažná konferencia je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov, zameraných na vzdelávanie. 
 
 
 
 

Adoptuj si mobilný dom pri mori v Chorvátsku

20131009105642-1295e943-me

Ak ste snívali o tom, mať priamo pri pláži krištáľového Jadranu svoje vlastné ubytovanie, AMAVET vám ponúka tento sen zreálniť. Pritom netreba žiadne vysoké investičné náklady a administratívne úskalia, spojené s realizáciou sna o bývaní pri mori. Adoptujte si mobilný dom v kempe Baško Polje na Makarskej riviére!

 
 
 
 
 

Digitalizujeme dlhodobé skúsenosti AMAVET-u

Remote meeting. Woman working from home during coronavirus or COVID-19 quarantine, remote office concept.

Počas pandémickej situácie prenos informácií online formou nabral na obrátkach a ukázal nám, že do online priestoru sa zmestí múdrosť i nadobudnuté skúsenosti, ktoré môžeme odovzdávať aj takouto formou iným. AMAVET v rámci svojej 30-ročnej pôsobnosti disponuje bohatými skúsenosťami, ale ešte väčším počtom dobrovoľníkov, pedagógov, ktorí tieto dlhodobé skúsenosti môžu ponúknuť svojim kolegom po celom Slovensku.

 
 
 
 
 

Ako vplývajú rodičia na záujem mládeže o vedu a techniku?

rodicia

Neformálne vzdelávanie mládeže je jednou z tém koncepčných materiálov, ktoré AMAVET priebežne pripravuje v rámci projektu Inovácia poznatkov k prosperite. Materiály boli vypracované na základe teoretických poznatkov z odborných štúdií a výskumov, ale aj prieskumov, zrealizovaných na účastníkoch podujatí AMAVET-u. Získané informácie sú predmetom ďalších diskusií v rámci okrúhlych stolov a úvah o tom, kam by mohla smerovať reformu školstva. Obsahujú však aj veľa zistení,  ktoré môžu byť zaujímavé pre každého, kto sa pohybuje v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže. V minulom článku sme hovorili o vplyve neformálneho vzdelávania na záujem mládeže o vedu a techniku. V tomto texte si stručne zhrnieme, čo sme zistili o tom, akú úlohu zohrávajú rodičia.

 
 
 
 
 

Friendly Dalek – autonómny robot

friendly dalek

Ako bez veľkého budgetu zostrojiť robota, ktorý spája viacero technológii a ešte aj dobre vyzerá

Adrián KomanekPatrik Michlian sú žiakmi Spojenej školy Komárňanská Nové Zámky s o.z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika. Keďže chodia obaja na technickú školu, spojili sa, aby preniesli do praxe to, čo študujú. Tak vyrobili robota, s ktorým uspeli na Festivale vedy a techniky AMAVET 2020 a vybojovali si postup na CASTIC 2021 do Číny.

 
 
 
 
 

Newtonov pokus

newton-ilus

Pomôcky: svetelný zdroj na 12V, zdroj napätia 12V, optický hranol , štrbina, tienidlo
Postup:
1. Usporiadaj pomôcky postupne : zdroj, štrbina, optický hranol, tienidlo
2. Pozoruj na tienidle spektrum farebných zložiek bieleho svetla

 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.