26 rokov pomáhame mladým uspieť vo vede a technike
 
hlavicka_AR_1_2016
 

Editoriál

Sekundová ručička sa nezadržateľne blíži na dvanástku a v tom momente si uvedomujem, že tohtoročný Silvester prežívam akosi v pokojnom opare chronometra. Zábava a rachot pyrotechniky sa mi vlieva do príbytku len cez televíznu obrazovku, a tá sa dá, chvalabohu, stíšiť na znesiteľnú mieru. Vtom sa ručička prehupne do Nového roka! Čas plynie rovnako ako pred polnocou. Len VODA mení skupenstvo. Vonku na jazere zamrzla. Hmla sa rozplynula, prišla konečne zima...

Milí čitatelia, priaznivci vedy a techniky, novátorských prístupov najmä vo vzdelávaní mládeže, pedagógovia, fanúšikovia súťaží a nádejní mladí vedci! Želám vám v roku 2016, aby váš osobný chronometer nerozlišoval čas skokom. Nech plynie rovnomerne, rovnakým tempom, aby ste si vedeli nájsť čas popri práci aj na ďalšie vzdelávanie, zábavu a relax. Vyhýbajte sa stresu a rachotu z negatívnej komunikácie, stíšte ju na minimum. Spoločne si želajme, aby čas plynul a vzťahy medzi nami nemenili skupenstvo a nezamŕzali, aby hmla sa nevytvárala vo vašich kolektívoch, aby ročné obdobia nemenili charakter – aby jar zostala jarou, leto letom, jeseň jeseňou a zima zimou! A darujme si jeden druhému lásku nielen počas uplynulých sviatkov, ale každý deň v roku.

Pri januárovom čítaní eRevue AMAVET vám želajú všetci Amaveťáci pohodu a pokoj.

Ján Nemec

 
 
 
 
 
18_12_2015__Pohar vedy ROJKO 2016

Prihláste sa na Pohár vedy ROJKO 2016

Asociácia malých debrujárov Českej republiky organizuje ďalší ročník obľúbenej súťaže Pohár vedy. Do 5. ročníka s podtitulom  ROJKO 2016 sa môžete prihlásiť najneskôr 10.1.2016.

Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a robia pokusy. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční v júni 2016. Do súťaže sa môžu zapojiť materské školy, žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl.

Propozície súťaže, prihlasovací formulár a ďalšie informácie nájdete...

read more
 
 
 
 
 

FESTIVAL VODY 2015

Voda slávila svoj tohtoročný festival vo Vodárenskom múzeu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v Bratislave ešte pred Vianocami. FESTIVAL VODY je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti „Modrá škola – voda pre budúcnosť“. Hlavným cieľom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.

read more
 

Fotografická súťaž MODREJ ŠKOLY 2015

Poslaním Fotografickej súťaže vzdelávacieho programu MODRÁ ŠKOLA 2015 bolo zaujať deti a mládež problematikou vody prostredníctvom fotografií, ktoré vyhotovia z pohľadu svojho fotoaparátu – „Ako vidím vodu okolo nás cez objektív fotoaparátu“. Z 509 prihlásených fotografií hodnotiaca komisia na čele s profesionálnym fotografom Ivanom Čanigom, ktorý je držiteľom titulu a certifikátu MASTER QEP, vyhodnotila tri kategórie na začiatku decembra.

read more

Výtvarná súťaž MODREJ ŠKOLY 2015

Druhou súťažou, ktorú organizoval AMAVET v spolupráci s BVS je výtvarná súťaž. Bola určená pre žiakovzákladných škôl a osemročných gymnázií. Jej poslaním bolo zaujať deti a mládež problematikou vody prostredníctvom vlastného výtvarného stvárnenia. Cieľom súťaže bolo citlivou a nenútenou formou umeleckého vyjadrenia pocitov detí vytvárať ich pozitívny vzťah k prírode, vode a súčasne motivovať mladú generáciu pre výtvarné umenie...

read more
 
 
 
 
 
08_01_2016__vitazi

Víťazmi festivalov „vedy“ aj „vody“ AMAVETu sú aj členovia klubu č. 957

Na tejto celoštátnej súťaži sa predstavilo 100 autorov  so 61 súťažnými projektami v 10 odborných kategóriách. „Naše“ tri projekty zožali obrovský úspech a postúpili na najprestížnejšie súťaže mladých vedcov vo svete...

read more
 
 
 
 
 

Festival vedy a techniky AMAVET 2015 – výsledky a postupy do celého sveta

fvat2015_3_deti

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zorganizovala v dňoch 8. – 11. novembra 2015 počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku už 18. ročník atraktívnej celoštátnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl Festival vedy a techniky AMAVET (ďalej len FVAT)...

read more
 
 
 
 
 
08_01_2016__ji_vyhlaseniesutaze

Spustenie 11. ročníka súťaže Junior Internet 2016

Webové stránky a aplikácie, grafické dizajny, blogy, mobilné aplikácie, texty a eseje na vyhlásenú tému. Všetky tieto projekty žiakov základných a stredných škôl sa môžu prihlásiť do celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet...

read more
 
 
 
 
 

Beamline for schools 2016 - pozvánka

Súťaž Beamline for schools 2016 je určená stredoškolákom.  CERN, najväčšie svetové laboratórium časticovej fyziky v Ženeve, ponúka stredoškolským študentom z celého sveta možnosť uskutočniť vedecký experiment na CERNskom urýchľovači častíc a tak sa učiť fyziku zábavným a konkrétnym spôsobom...

read more
 

CERN High School Teachers Programme 2016 – pozvánka

Trojtýždňový medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov fyziky a prírodovedných predmetov -CERN High School Teachers Programme 2016 - sa uskutoční od 3. do 23. júla 2016 v CERNe. Učitelia sa môžu uchádzať o možnú účasť cez link do 31. januára 2016.

read more

Exkurzia do CERNu – možnosť prihlásenia

Druhou súťažou, ktorú organizoval AMAVET v spolupráci s BVS je výtvarná súťaž. Bola určená pre žiakovzákladných škôl a osemročných gymnázií. Jej poslaním bolo zaujať deti a mládež problematikou vody prostredníctvom vlastného výtvarného stvárnenia...

read more
 
 
 
 
 
20131008102643-23bc7ecc-me

Vypadla vám škola v prírode?

Zvedaví vedci pre vás pripravili zaujímavý program s hravými pokusmi, dobrodružnými výletmi a kúpaním v mori.  Prijmite pozvanie do letného sídla  Asociácie pre mládež, vedu a techniku na Makarskej riviére v Chorvátsku. Bližšie informácie nájdete tu.

read more
 
 
 
 
 

Galileo Galilei – experimentovanie sa (ne)vypláca

Ako súvisí luster v Pise s medicínou?  Pokorila Šikmá veža Aristotela?  Na tieto a ďalšie otázky zvedavých cestovateľov „odpovedá“  miestny rodák - Galileo Galilei.

Taliansky matematik a astronóm Galileo Galilei (*1564 Pisa - †1642 Arcetri) je považovaný  za „otca modernej vedy“. Ako jeden z prvých spochybnil Aristotelovu teóriu a svoje myšlienky overoval experimentmi. Používal matematiku v skutočnom svete. Pre svoje názory na usporiadanie slnečnej sústavy sa dostal do konfliktu s cirkvou. Nakoniec ho predvolali pred súd v Ríme a odsúdili na domáce väzenie.

read more
 
 
 
 
 

Vedomostné duely v LaBáK - u

Milí riešitelia a priatelia LaBáKu, hoci počasie v decembri tomu nenasvedčovalo, druhé súťažné kolo s názvom ZIMA je úspešne za nami. Svoju prácu ste poňali skutočne svedomito, o čom svedčí množstvo vyplnených testov, ktoré sme dostali. Teraz prišiel rad na nás a my usilovne pracujeme na ich hodnotení, aby sme vám výsledky vašej práce a poradie úspešnosti mohli zverejniť čo najskôr. Ako iste dobre viete, hlavné ceny...

read more
 
 
 
 
 

Výzva č. 3 / 2016 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy: - Podprogram 4.3 - Prehliadky, festivaly a súťaže - Podprogram 4.4 - Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti...

read more
 

Program EU pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Výzva na podanie žiadostí na rok 2016

Pre Slovensko je na rok 2016 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 22 mil. Euro, ako aj ďalších približne 1,77 mil. Euro pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami...

read more

Nech sa nám netúlajú

Deadline: 29.02.2016, Max. výška grantu: 1 500 eur

Nadácia COOP Jednota spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko otvorilo 12. ročník grantového programuNech sa nám netúlajú.

O grant môže žiadať všetky organizácie, fyzické osoby, združenia, základné a umelecké školy, centrá voľného času a iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti.

read more
 
 
 
 
 

Ukazovateľ smeru vetra

08_01_2016__pokus_ukazovatel

Pre menších čitateľov nášho elektronického mesačníka sme pripravili návod na výrobu ukazovateľa smeru vetra, ktorý si môžete vyskúšať aj v tomto ročnom období.

Pomôcky: kartónový papier alebo tenšia doska, výkres, skúmavka alebo tenký plastový valček s otvorom, slamka, lepidlo, nôž.

Postup: Z tvrdého papiera vystrihnite šípku a kormidlo. Slamku narežte na oboch jej koncoch, pričom do jedného konca upevnite šípku a do druhého konca kormidlo. Slamku pripevnite v strede na vonkajšiu stranu dna skúmavky alebo valčeka. Z tvrdého papiera si vystrihnite štvorec s dĺžkou strany 20 cm a vyznačte na ňom kríž svetových strán. Pomocou buzoly (kompasu) ho nasmerujte tak, aby sa svetové strany na ňom zhodovali so skutočnými svetovými stranami.

read more