AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_2019_12
 
 
 

EDITORIÁL

Upratovanie stola

Darčeky nakúpené? Stromček stojí pevne v stojane? Kapor pláva vo vani? ... Nie, nie, nie! Nechcem vás ešte viac stresovať ako vidieť kupujúcich v zaplnených hypermarketoch, na preplnených cestách náhliace sa autá, ktorých cieľom je vychutnať si sviatky pokoja,Vianoce. Náhlenie sa za pokojom? Aký to paradox!

Šéfka nás na porade upozornila, aby sme si pred koncom roka poupratovali papiere na stole. Zdanlivo banálna fráza. Zamyslel som sa nad tým, predstavil som si čistučký stôl, len displej počítača a myš. V tom momente som pocítil uvoľnenie, pohodu.

Milí naši priaznivci, želám vám všetkým "poupratovaný stôl", príjemné ukončenie roku 2019 bez stresu a prežitie pohodových chvíľ s vašimi blízkymi počas blížiacich sa Vianoc a možno aj príjemné čítanie nášho decembrového vydania elektronického časopisu AMAVET Revue.

 
 
 
 
 

Junior Internet - Tvoj odrazový mostík do online sveta

Junior Internet_5.-6.4.2019_030

AMAVET, organizátor Junior Internet-u vyhlasuje 15. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže.

Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov, zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

read more
 
 
 
 
 

RoboRAVE Slovakia 2019 – Turnaj Sumo robotov na Žilinskej univerzite

sumo7

V piatok 22. novembra 2019 sme v priestoroch Žilinskej univerzity zorganizovali ďalší ročník turnaja Sumo robotov pod hlavičkou medzinárodnej robotickej súťaže RoboRAVE. O túto výzvu je medzi mladými robotikmi rastúci záujem, no tento rok nás zaskočil mimoriadne vysokou účasťou. Nezľakli sme sa množstva prihlásených účastníkov, pozvali sme aj všetkých náhradníkov a v suteréne Stavebnej fakulty sa nakoniec stretlo 91 súťažiacich v sprievode svojich 19 pedagógov z celého Slovenska, ktorí si pripravili až 60 robotov.

read more
 
 
 
 
 

Regionálny turnaj v robotike

IMG_0415

Na základe dohody o spolupráci s občianskym združením FLL Slovensko a AMAVET bol klub AMAVET 937 so sídlom pri SŠ, Kremnička poverený zorganizovať regionálny turnaj FIRST LEGO League (FLL), čo je najväčšia robotická súťaž pre mládež na svete, ktorej sa zúčastňuje viac ako 200 tisíc detí približne z 80 krajín sveta. Na Slovensku to je už 11. ročník.

read more
 
 
 
 
 

Vedecká hračka v edukácii

AMAVET_system

Odbornú konferenciu „Vedecká hračka v edukácii“ zorganizovalo občianske združenie Vedecká hračka (OZ VH) spolu so Štátnou vedeckou knižnicou (ŠVK) v Banskej Bystrici od 18. do 19. novembra 2019. Konferencia bola pre každého, komu je hranie svojím spôsobom blízke a vie a chce efektívne prispieť svojím vzhľadom a názornými ukážkami do diskusie ku skvalitneniu vzdelávania. Adresátmi konferencie boli súčasní a budúci učitelia, pedagógovia, rodičia a odborníci, ktorí sa venujú hre a hračke. Preto na nej nechýbala ani Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), ktorú reprezentovala Ing. Anna Kravárová, metodik a lektor v projekte „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV), ktorý realizuje AMAVET v rámci operačného programu ľudské zdroje.

read more
 
 
 
 
 

ZVEREJNILI SME TERMÍNY A CENY PRE CHORVÁTSKO 2020

DSC_2047

Všetko nájdete na aktualizovanej stránke Zvedavých vedcov. Či vás zaujíma škola v prírode, tábory, alebo by ste chceli vycestovať len tak k moru, potrebné informácie k sezóne 2020 sú už na našej stránke. Stačí si v menu rozkliknúť „TERMÍNY A CENY“ a nasledovať ponuku.

read more
 
 
 
 
 

Čo sme sa naučili od účastníkov Festivalu vedy a techniky AMAVET?

logo-OP-EVS-farba-svk

Počas Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 sme zrealizovali dotazníkový prieskum, ktorý je súčasťou projektu Asociácie pre mládež vedu a techniku (AMAVET) v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (EVS). Zaujímali nás názory mládeže a pedagógov, ktorí sa zúčastnili krajských kôl podujatia. V prípade prvej skupiny – mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na daných mimoškolských aktivitách, bolo zámerom prieskumu zistiť vplyv týchto aktivít a neformálneho vzdelávania na ich ďalšie štúdium a kariérne pokračovanie. V prípade druhej skupiny – pedagógov základných a stredných škôl, ktorí boli zapojení do iniciácie a vedenia mimoškolských aktivít v oblasti vedy a techniky, sme zisťovali ako sú ich aktivity posudzované vedením školy, kolegami a rodičmi detí.

read more
 
 
 
 
 

Rozvoj potenciálu mládeže v oblasti vedy a techniky

logo-EU-ESF-farba-svk

PROJEKT „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie  s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“ bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 – Občianska informovanosť a participácia – Menej rozvinutý región SR. Riešiteľom projektu od tohto roku je Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a občianske združenie I4A – Institute 4 Academy. Oba subjekty sa dlhodobo zaoberajú oblasťou vzdelávania a prácou s mládežou, najmä nástrojmi neformálneho vzdelávania.

read more
 
 
 
 
 

Príťažlivá veda vo Viedni a v Brne

hdimg0a3ac2ca3f982b2836a4bf1d2e00e9

„Ďakujeme za skvelo naplánovanú exkurziu. Na stránke školy už máme článok plus fotky.“

Krátky, ale výstižný mail Mirky Feretovej, vedúcej AMAVET klubu 957 z Prešova, vyprovokoval našu zvedavosť a rýchlo sme klikli na: https://www.zsgmik.sk/

 
 
 
 
 

Možnosť získania grantu Zelené oázy

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty. 

read more
 
 
 
 
 

Heuréka – objavil som fyzikálne pokusy

Téma: Rozpínavosť vzduchu

Otázka

Máme nenafúkaný balón a sklenený pohár. Ak k nemu počas nafukovania pritisneme pohár...

  1. pohár ostane visieť na balóne
  2. pohár praskne
  3. balón sa roztrhne
read more
 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.