AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_2019_11
 
 
 

EDITORIÁL

Význam Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT)

Už tretí rok bola odborným garantom FVAT Slovenská akadémia vied spoločne s univerzitami – Žilinská univerzita v Žiline, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave a Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach. Za všetkých garantov v otváracom príhovore prehovoril predseda Slovenskej akadémie vied Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., ktorý zdôraznil význam FVAT pri vyhľadávaní talentov. "AMAVET zohráva významnú úlohu pri vytváraní motivačného prostredia pre žiakov mimo školských lavíc."

Želám vám príjemné čítanie.

Ján Nemec

 
 
 
 
 

Festival vedy a techniky AMAVET 2019 – výsledky 22. ročníka

fvat_velke biele_jpg

MOTIVÁTOR a POPULARIZÁTOR VEDY

 „Som úplne fascinovaný z toho čo tu vidím ako aj úžasné projekty, ktoré mladí ľudia dokážu spraviť. Ja som nanešťastie nemal také možnosti počas môjho štúdia, nemal som zlých učiteľov, ale nebola tam tá dodatočná energia, pridaná hodnota AMAVET-u. Ako vidím na FVAT, že profesori na stredných školách sa venujú svojim študentom aj vo voľnom čase! Tak to je kľúčová vec, aby pritiahli mladých ľudí k vede.“ Týmito slovami zhodnotil súťaž mladých vedátorov RNDr. Roman Nagy, PhD., astrofyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

read more
 
 
 
 
 

Voľno časové aktivity členov AMAVET-u v Žilinskom kraji

FVaT_ZA_2019_2
  1. október 2019 bol pre nás veľký deň, konal sa FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2019 – krajské kolo pre Žilinský kraj v  priestoroch Rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je postupovým kolom celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Mladí vedátori tu prezentovali svoju bádateľskú činnosť formou panelovej (posterovej) prezentácie.
read more
 
 
 
 
 

Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET aj s úspešnou účasťou ZŠ Liptovská Teplička

V polovici októbra sa v Prešove konal Festival vedy a techniky AMAVET, spoločné krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj. Úspešné zastúpenie mala i naša škola – žiačky 7.A Natalka Kontrišová a Lenka Milanová predstavili svoj projekt o Rastlinnej biodiverzite v najbližšom okolí ZŠ Liptovská Teplička.

read more
 
 
 
 
 

Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

vsetky-mssr-eu-oplz

„Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV) s ITMS kódom 312011D582 napĺňa ambíciu 29 ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky.

Školenie lektorov sa uskutočnilo aj počas celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 8. novembra 2019 v bratislavskej Inchebe.  Bolo výnimočné tým, že budúci lektori si mohli teoretické poznatky skonfrontovať priamo na mieste s tvorcami projektov, ktorí súťažili o účasť na prestížnych podujatiach vo svete.

read more
 
 
 
 
 

Rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky

logo-EU-ESF-farba-svk

Diskusia za Okrúhlym stolom, 8.11.2019

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a občianske združenie I4A – Institute 4 Academy sú riešiteľmi projektu „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie  s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“ ktorý bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 – Občianska informovanosť a participácia – Menej rozvinutý región SR. Oba subjekty sa dlhodobo zaoberajú oblasťou vzdelávania a prácou s mládežou, najmä nástrojmi neformálneho vzdelávania.

read more
 
 
 
 
 

Aktuality zo súťaže LaBáK

logo LaBáK

Koncom mesiaca september sme spustili nový ročník LaBáK-u. Tohtoročná téma LaBáK-u sú kontinenty. Uzávierka prvého kola venovaného Severnej a Južnej Amerike je naplánovaná na 25. novembra 2019. Témou nasledujúceho kola bude Európa a Ázia.

read more
 
 
 
 
 

Junior Internet – Tvoj odrazový mostík do online sveta

14_12_2018__logo_transparent

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), organizátor súťažnej konferencie Junior Internet, pripravuje spustenie 15. ročníka súťaže v priebehu decembra, kedy zverejní aj tému v súťažnej kategórii JuniorTEXT a termín ukončenia prihlasovania. Informácie o novom ročníku súťaže nájdete na webovej stránke www.juniorinternet.sk.

read more
 
 
 
 
 

Cena DIORAMA na Junior Internete 2019

diorama

Jeden z víťazov súťaže Junior Internet 2019 (JI) mal možnosť absolvovať odbornú stáž v renomovanej reklamnej agentúre DIORAMA. O skúsenostiach Samuela Burgeľa na stáži sme písali v septembrovom vydaní AMAVET eRevue. Teraz prinášame rozhovor s hodnotiteľom súťaže Junior Internet a spoločníka reklamnej agentúry Diorama Jakuba Otčenáša.

read more
 
 
 
 
 

Do školy v prírode už teraz?

DSC_9864

Máme radi jeseň, ale verím, že počas sychravých dní neodmietnete výlet do slnečnej krajiny. Keď si predstavíme letný pobyt na Makarskej riviére, je to síce iba myšlienkový výlet, no ľahko sa môže stať skutočnosťou.

read more
 
 
 
 
 

8 z 10 mladých ľudí si myslí, že politici sa o nich nezaujímajú. Rada mládeže Slovenska preto začína s kampaňou.

karin ikova1

Na Slovensku býva až 50 percent mladých ľudí na vidieku, kde sú však obmedzené možnosti mimoškolských aktivít. Ponuka už niekoľko rokov nestačí narastajúcemu dopytu. Podľa občianskeho združenia Rada mládeže Slovenska (RmS), ktoré zastrešuje 25 mládežníckych organizácií, by sa pozornosť politikov mala viac zamerať na prácu s deťmi a mladými ľuďmi aj mimo školy. Až 82 percent mladých ľudí si totiž myslí, že sa politici o nich nezaujímajú.

read more
 
 
 
 
 

PartyRobot na Mesiaci

Jazda robota po dráhe

Je to už neuveriteľných päťdesiat rokov, čo sa prví  ľudia prechádzali po našom Mesiaci. Uplynulý čas zmenil náš prístup k vede a technike, posunul nás z analógovej do digitálnej doby. Informačné technológie sa zmocnili nášho sveta aj sveta okolo nás. O tom sa mohli presvedčiť návštevníci už tradičnej jesennej PartyRobot, aktivity, ktorú realizuje AMAVET klub 808, ako projekt Meet and Code cez nadáciu Pontis, za spolupráce s Hvezdárňou a CVČ v Partizánskom.

read more
 
 
 
 
 

Veľký úspech nitrianskych modelárov na svetovej súťaži v anglickom Telforde.

3.Dominika Vnuková a jej ocenenia

Cesta na medzinárodnú súťaž SMW Telford 2019 začala 6.11.2019 v popoludňajších hodinách. Zúčastnilo sa jej 8 /osem/ členov AMAVET klubu 836 Nitra, z toho jedno dieťa vo veku 10 rokov a siedmi členovia nad 30 rokov.

read more
 
 
 
 
 

Hravý experiment ako nástroj vzdelávania

obr_nosalik

V týchto dňoch sa koná v Banskej Bystrici odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Vedecká hračka v edukácii“. Svoje zastúpenie tam má aj AMAVET, kde prezentuje svoje 29 ročné skúsenosti:

read more
 
 
 
 
 

Pozvánka na výstavu Ozveny festivalu: La Gacilly-Baden 2019

First_of_May-2015

Výstava sa koná v ZOYA Gallery na Ventúrskej 1 v Bratislave. Účastníci pri vstupe dostávajú knihu ako darček o fotografii 19. storočia – Zrkadlo s pamäťou od vydavateľstva FOTOFO. Výstava potrvá do 30.11.2019. Výstava nesie názov „Ozveny festivalu: La Gacilly-Baden 2019“.

read more
 
 
 
 
 

Build your own “Social Startup Initiative”

Pre pracovníkov s mládežou ponúkame účasť na dvojfázovom vzdelávacom kurze, ktorý organizuje Iuventa s možnosťou realizácie mini-projektov, tvorba metodiky, ako pracovať s kompetenciami potrebnými v sociálnej ekonomike.

read more
 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.