AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
11
 

EDITORIÁL

LAUDATIO

November 2018 naplnil 28-ročnú prácu občianskeho združenia Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zadosťučinením. Cena za vedu a techniku z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej putovala mnohočlennému občianskemu združeniu AMAVET. V kategórii „Popularizátor vedy“ ocenila pani ministerka „popularizáciu vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl“. Veríme, že aj náš elektronický časopis pomáha šíriť pozitívne informácie o úspechoch talentovaných detí a mládeže, podnety a nápady ako zlepšovať vzdelávací proces na Slovensku hravou formou, ako podporiť v žiakoch tvorivosť a záujem o vedu a techniku. K tomu nám dopomáha vaša priazeň a ohlasy, za čo vám úprimne ďakujeme! Laudatio.

Ján Nemec

 
 
 
 
AMAVET_32
 
 
 
 

AMAVET – POPULARIZÁTOR VEDY

Zvíťazili všetci – účastníci i organizátori

Skončil sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku a s ním aj jedno z hlavných podujatí Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Jeho 21. ročník bol od 8. do 9. novembra 2018 opäť oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej INCHEBY. Takmer 150 talentovaných žiakov základných a stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriách. Prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, obhajovali svoje bádateľské poznatky pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže: Intel ISEF (USA), EUCYS (Bulharsko), CASTIC (Čína), MILSET Expo-Sciences International (Spojené arabské emiráty) a ďalších súťažiach. Úspešní súťažiaci získali aj ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien. Ako uviedol v hodnotení predseda odbornej komisie a súčasne predseda Asociácie pre mládež vedu a techniku (AMAVET) doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., „vzhľadom na vysokú odbornú úroveň všetkých projektov a limitovaný počet cien, porota sa rozhodla udeliť aj Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET pre 18 projektov“. Ocenení boli aj organizátori. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila 28. ročnému občianskemu združeniu, Asociácii pre mládež, vedu a techniku CENU ZA VEDU A TECHNIKU za rok 2018 v kategórii „Popularizátor vedy“ - za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Je to ocenenie práce stovky dobrovoľníkov v 55-tich kluboch po celom Slovensku s počtom členov 4500. Nie je náhoda, že AMAVET má prívlastok „živná pôda na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky“.

read more
 
 
 
 
 

Výstava Veda netradične 2018 je už históriou

P1530161

To, že malý mysliteľ musí na veľkého vedca vyrásť, to je jednoducho fakt. Faktom však je aj to, že toho malého mysliteľa treba v deťoch prebudiť, objaviť, jednoducho nájsť. Práve z tohto dôvodu sa náš AMAVET klub 959 - SOVA zúčastňuje podujatí, ktoré vedu popularizujú. Preto sme sa aj v tomto roku zúčastnili výstavy Veda netradične, ktorá sa koná súbežne s celoštátnym finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018

read more
 
 
 
 
 

CENA ZA VEDU A TECHNIKU pre AMAVET

foto

Pochvala, prejav vďaky, laudatio. Poteší každého. Dieťa od útleho veku, žiaka – prváčika, či končiaceho základnú školu, ale aj všetkých stredoškolákov, či vysokoškolákov. Pochvala za prácu v dospelosti vám dáva pocit, že to, čo za sebou zanechávate, prinieslo niekomu osoh. A nielen to. Je hnacím motorom do ďalších rokov zmysluplnej práce.

read more
 
 
 
 
 

Krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET

Jesenná žatva talentov 2018 v prírodných a technických vedách vyvrcholila 18. – 19. októbra. Uskutočnilo sa 8 krajských kôl 21. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Do súťaže sa zaregistrovalo 203 žiakov so 138 vedátorskými projektami. Najviac súťažiacich bolo v kategóriách Biológia 24, Elektrina a mechanika 23, Environmentálne vedy 19 a Fyzika a astronómia 14 prihlásených projektov. Najviac žiakov bolo z posledného - 4. ročníka stredných škôl.

read more
 
 
 
 
 

Aplikácie medzinárodných programov CERN-u pre učiteľov - 2019

Dobré vzťahy AMAVET-u s „rodinou“ z CERN-u nám umožňujú ponúknuť vám čerstvú informáciu od manažéra pre programy učiteľov Jeffa Wienera.

V lete 2019 ponúkne CERN dva dvojtýždňové rezidenčné programy pre učiteľov prírodných a technických vied. Oba programy budú v angličtine a sú otvorené pre učiteľov z celého sveta. Program medzinárodných učiteľov stredných škôl (HST) 2019 sa uskutoční od 7. do 20. júla 2019 a program medzinárodného týždňa učiteľov (ITW) 2019 sa uskutoční 4. - 17. augusta 2019.

Učitelia sa môžu dozvedieť viac o programoch a podať žiadosť prostredníctvom webovej stránky CERN Teacher Programs (cern.ch/teachers) do 13. januára 2019.

Využite túto úžasnú ponuku a prihláste sa na medzinárodné učiteľské programy CERN-u, aby ste sa stali súčasťou neustále sa rozrastajúcej rodiny CERN-u.

Ján Nemec

read more
 
 
 
 
 

Grantové programy pre školy

Uchopiť myšlienku niekedy nestačí. Treba na jej realizáciu získať aj peniaze. Preto v rámci monitoringu AMAVET vám dávame do pozornosti 2 výzvy: Grantový program Nadácie Poštovej banky - Nápad pre školy, v ktorom podporia projekty z oblasti finančnej gramotnosti: https://www.napadpreskoly.sk/media/1608316/brozura_napad_final.pdf a môžete ho podať do 15. januára 2019.

Do 17. decembra 2018 je termín podávania projektov do Fondu na podporu umenia. Bližšie informácie nájdete na: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/496-vyzva-c-4-2019

Ján Nemec

 
 
 
 
 

Cena primátora Nitry 2018

1

Majstrovstvá SR žiakov v plastovom a papierovom modelárstve 2018 AMAVET

24. ročník súťaže Cena primátora Nitry a Majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov v plastovom a papierovom modelárstve AMAVET 20108 dostal vďaka novým priestorom úplne nový rozmer. Všetci členovia AMAVET klubu 836 Nitra išli  do neznámeho prostredia trochu aj s obavami, ale vďaka perfektnému kolektívu sme to zvládli. Podľa ohlasov zúčastnených súťažiacich a divákov  sme to zvládli veľmi dobre. Nové a väčšie priestory nám ponúkli možnosť usporiadať stoly tak, že bolo dostatok miesta a nikto sa nemusel tlačiť a mohli sme si dovoliť osloviť aj väčší počet predajcov modelov a modelárskych potrieb. Súťaž a aj výstava už má viac rokov medzinárodný rozmer a tento rok, okrem tradičných súťažiacich z Čiech, Maďarska a Poľska, pribudla aj päťčlenná výprava z Litvy.

read more
 
 
 
 
 

Cena Dionýza Ilkoviča pre ďalšiu trojicu výnimočných pedagógov

Víťazom druhého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča, udeľovanej za rozvoj mimoškolskej činnosti, sa stal PaedDr. Ľubomír Konrád z Gymnázia na ulici Veľká okružná 22 v Žiline. Vo finále sa stretol s RNDr. Janou Plichtovou z Gymnázia na ulici Alejová 1 v Košiciach a PaedDr. Ivetou Štefančínovou, PhD., z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. O finalistoch a víťazovi rozhodla odborná porota pod vedením Doc. RNDr. Martina Plescha, PhD., zo Slovenskej akadémie vied, prezidenta Medzinárodného turnaja mladých fyzikov. Ocenenia boli menovaným odovzdané 7. novembra 2018 počas slávnostného večera v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Aj keď medzi ocenenými nie sú zástupcovia AMAVET-u, dávame vám do pozornosti tohtoročných víťazov, ktorí môžu byť inšpiráciou aj pre dobrovoľníkov AMAVET-u, učiteľov, ktorí vo voľnom čase podnecujú v žiakoch záujem o vedu a techniku.

read more
 
 
 
 
vsetky-mssr-eu-oplz
 

Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

Záujemcov o lektorovanie vo vašom regióne stále vítame a opäť prinášame informácie o projekte. Školili sme aj na Festivale vedy a techniky AMAVET 2018. Tešíme sa na spoluprácu.

read more
 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.