26 rokov pomáhame mladým uspieť vo vede a technike
 
hlavicka_ar_11_2016
 

EDITORIÁL

 
 

Prišiel aj minister

20161116211940-5f73a3d1-me

Prišiel nenápadne. Prvé zastavenie pri stánku číslo jeden. Symbolické. Názov projektu: „Moje experimenty s pamäťou“. Nina Natália Vavreková, jedenásťročná školáčka zo základnej školy v Revúcej, náruživo vysvetľuje ministrovi výsledky svojho experimentu s krátkodobou pamäťou. Vychádzala z predpokladu, že krátkodobú pamäť najviac ovplyvňuje jedlo a vek... Prezentácia bola asi úspešná, očká Natálie boli rozžiarené. Jej učiteľka a súčasne mamička sa mi priznáva, že žiačka, dcéra už strácala po dvoch dňoch trvania Festivalu vedy a techniky AMAVET energiu a bola smutná. Zhovorčivý minister jej dodal silu a bola plná očakávania pred blížiacim sa vyhlasovaním výsledkov... V kategórii biológia získala cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET. Jej experimenty s pamäťou neboli zbytočné, práca bola ocenená! Pán minister sa správal neformálne. Aj oblečenie mal neformálne, bez kravaty. Asi sa chcel čo najviac priblížiť súťažiacim žiakom. Aj pri odovzdávaní cien neskrýval úprimnú radosť z nádejných vedcov a výskumníkov. Jedným dychom vyslovil veľké poďakovanie organizátorom z Asociácie pre mládež, vedu a techniku, že už devätnásť rokov dokážu nadväzovať na formálne vzdelávanie a motivovať talenty k vede a technike...

Zostáva mi veriť, že jeho krátkodobá pamäť, aj vďaka projektu a oceneniu Natálie, nebude ovplyvnená niektorým z faktorov experimentu. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. videl AMAVET v akcii na vlastné oči. Tešil sa z výsledkov práce veľkého množstva dobrovoľníkov – učiteľov a prisľúbil aj pomoc. Verím, že na projekt Natálie nezabudne!

Ján Nemec

 
 
 
 
 

Úspešne na Týždni vedy a techniky na Slovensku

V nedeľu 13. novembra sa ukončil týždeň, kedy sa vede a technike dožičilo viac pozornosti ako počas celého roka. Najmä tí, ktorí sa starajú o jej rozvoj a popularizáciu, mali za uplynulý týždeň svoju „žatvu“. Nielenže zbierali úrodu v ume mladých žiakov a študentov, ale prezentovali výsledky nádejných mladých vedcov pred širokou verejnosťou. Jedným z hlavných podujatí bol už 19. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci, predstavili svoje vedecké projekty v národnom finále v bratislavskej Inchebe. Nad podujatím prevzal záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a súčasne sa konalo pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

read more
 
ceny-poroty-fvat
 
 
 
 

Krajský festival vedy a techniky AMAVET pre Trenčiansky kraj

Jesenný októbrový piatok štrnásteho sa stal festivalovým dňom, na ktorom sa vo veľkej sále Kultúrneho domu na námestí mesta Partizánske stretli žiaci so záujmom o vedu a techniku a prezentovali svoje projekty. Druhý ročník Trenčianskeho krajského FVaT pritiahol pozornosť účastníkov aj návštevníkov a ponúkol pestrú zmes prezentácií na rôzne témy. 

read more
 
 
 
 
 

Festival vedy a techniky AMAVET pre Žilinský kraj

V piatok 21. októbra 2016 sa konal Festival vedy a techniky pre Žilinský kraj v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.  Bolo prihlásených 14 projektov. Do celoštátneho kola postúpilo 12 projektov.

read more
 
 
 
 
 

Krajský festival vedy a techniky AMAVET pre Banskobystrický kraj

img_9070

Jednou z hlavných úloh pri riešení ďalšieho posilňovania aktívnej účasti mladej generácie na  rozvoji vedy a techniky je, aby sa tohto procesu zúčastnila rozhodujúca väčšina mladých ľudí. Túto problematiku si dáva  do svojho plánu činnosti aj klub AMAVET 937 pri Spojenej škole, Kremnička, Banská Bystrica, kde sa uskutočnil Krajský festival vedy a techniky pre Banskobystrický kraj. Do prezentácie svojich projektov sa zapojili žiaci  základných a stredných škôl Banskobystrického kraja, ktorí spolu prezentovali 19 projektov z oblasti biológie, elektriny a mechaniky, energie a transportu, environmentálnych vied, fyziky a astronómie, chémie, informatiky a počítačového inžinierstva a spoločenských vied.

read more
 
 
 
 
 

Festival vedy a techniky AMAVET pre Bratislavský a Trnavský kraj

Tretí októbrový piatok sa v jedinom centre vedy na Slovensku, Zážitkovom centre vedy AURÉLIUM, uskutočnilo ďalšie postupové kolo súťaže Festival vedy a techniky AMAVET, kde o postup zabojovali študenti škôl Bratislavského a Trnavského kraja. Spolu 14 prezentovaných projektov posudzovala odborná hodnotiaca komisia na čele s predsedom Mgr. Richardom Richterom.

read more
 
 
 
 
 

Krajský festival vedy a techniky v Nitre

1-kfvat-nr-foto-sirko

retí ročník Krajského festivalu vedy a techniky AMAVET v Nitre sa konal 7. októbra v priestoroch SOŠ polytechnickej v Nitre. Súťaž mladých vedátorov zorganizoval AMAVET klub č. 836 v Nitre a SOŠ polytechnická v Nitre pod záštitou Okresného úradu Nitra – odboru školstva. 

read more
 
 
 
 
 
tsk

Účasť klubu na Svetovom pohári raketových modelárov v Ljubljane

Členovia AMAVET klubu 808-VTM a KRM- Partizánske vycestovali 6. októbra na 38. ročník posledného Svetového pohára v tomto roku do Slovinska- Ljubljana Cup 2016. Náš klub reprezentovali Jozef Jaššo st., Zdenka Mitašová, Jozef Holobradý, Klaudia Urbanová a Veronika Mitašová. 

read more
 
 
 
 
 

AMAVET na HALLOWEEN h&t party v bratislavskej Rači

dsc_1071

HALLOWEEN je každoročne predovšetkým o strašidlách a zábave, aj tu však veda smelo vystrčila svoje pazúry. Jej tajomstvá zvedavým drobcom odkrývali členovia AMAVET klubu 959 v sobotu 29. októbra 2016 na HALLOWEEN h&t party, ktorú zorganizovala bratislavská mestská časť Rača v spolupráci s tanečným klubom h&t Dance Group.

read more
 
 
 
 
 

Ekologický náučný chodník

5

AMAVET 892 pracuje so skupinou detí a mládeže, pochádzajúcich zo sociálne slabších vrstiev, z detského domova a s handicapom ZŤP.  Ekologický náučný chodník sme vybudovali v jarnom a letnom období, časť činnosti sme realizovali na štadióne TJ, časť projektu v okolí potoka a oproti štadiónu. Tento náučný chodník podporuje ekologickú a technickú činnosť a bude dlhodobo slúžiť  deťom  a mládeži  a ich voľno časovým aktivitám spolu s rodičmi. 

read more
 
 
 
 
 
wp_20161005_12_27_45_pro

Cosmos Discovery

Najväčšia putovná výstava o kozmonautike na svete.

V rámci popularizácie vedy a techniky sme sa  v klube  Amavet č. 939, ktorý pôsobí pri ZŠ J.A.Komenského v Revúcej rozhodli, že túto úžasnú výstavu  navštívime.

read more
 
 
 
 
 

Letný pobytový tábor v Prašníku

img_0540

Letný tábor sa uskutočnil od 4. do 10. júla v priestoroch rekreačného zariadenia Prašník - Dúbrava. Bol určený pre deti vo veku 8 až 15 rokov s počtom 35 účastníkov. Zameraný bol na oddychovo – športové aktivity na ihrisku a v bazénoch, ktoré sa nachádzali v priestoroch rekreačného zariadenia a na poznávacie výlety do vzdialenejšieho i  blízkeho okolia.

read more
 
 
 
 
0
 

Riskantná hra...náhoda

POKUSY V TRIEDE

Koľko je žiakov vo vašej triede? Ak ich je viac ako 25, stavím sa, že dve deti sa narodili v ten istý deň. Zahrajte sa so svojimi žiakmi...

read more