AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_2019_10
 

EDITORIÁL

Meníme pohľad, akým svet nazerá na učiteľov.

„Cena Učiteľ Slovenska mení pohľad na učiteľov. Zdôrazňuje význam učiteľského povolania a snaží sa pozdvihnúť jeho status. Sleduje odbornosť, individuálny prístup k žiakom, zavádzanie inovatívnych metód do praxe a zapojenie učiteľov do mimoškolských aktivít a rozvoja komunít. Nadväzuje na medzinárodný projekt Global Teacher Prize, ktorý oceňuje špičkových pedagógov z celého sveta a neváha podporiť každú iniciatívu za lepšie školstvo.“

Táto citácia je víziou, ktorá viedla  Komenského inštitút a Živicu, organizátorov Ceny Učiteľ Slovenska, k založeniu tradície na zviditeľňovanie učiteľov aktívne sa zúčastňujúcich mimoškolských aktivít a ktorí sa svojim žiakom snažia odovzdávať nielen vedomosti, ale aj kus seba.

Pre 4500 členov AMAVET-u sú takýto vedúci klubov a ich kolegovia, učitelia po celom Slovensku nenahraditeľní! Bez nich by činnosť AMAVET-u prakticky neexistovala. Preto nás nominácia tohtoročných finalistov na 2. ročník oceňovania Učiteľ Slovenska mimoriadne potešila. Medzi desiatimi učiteľmi boli až štyria, ktorí aktívne spolupracujú s našou Asociáciou pre mládež, vedu a techniku – Jana Kramárová, Júlia Jánošíková, Lenka Škarbeková a Marek Tóth. Ďakujeme vám, ale aj tým všetkým, ktorí „svoju cenu“ odovzdávajú denno-denne svojim žiakom.

Ján Nemec

 
 
 
 
 

ZREALIZUJ SVOJ NÁPAD na Festivale vedy a techniky AMAVET 2019

fvat_velke biele_jpg

O polnoci 9. októbra sa uzavrela registrácia na 22. ročník postupovej súťaže žiackych vedátorských projektov Festival vedy a techniky AMAVET 2019 (FVAT).  255 mladých vedátorov prihlásilo do jedenástich súťažných kategórií 167 projektov, čo je rekordný počet za posledné 4 roky! Od 18. októbra sa uskutočnia krajské kolá, z ktorých najúspešnejší postúpia na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave.

read more
 
 
 
 
 

Zalievaj nápady mladým vedátorom

zalievaj nápady

Od nápadu k účasti na medzinárodných súťažiach je pre mladého vedátora dlhá cesta. Na začiatku je vždy nápad, ktorý žiak premení na projekt s pomocou učiteľa alebo rodiča. Projekt sa zlepšuje a nadobudne podobu malého výskumu, ktorý mladý vedátor prezentuje na krajskej úrovni. Dobre spracovaný projekt s ešte lepšou myšlienkou postupuje na národné kolo, na ktorom má možnosť projekt prezentovať pred hodnotiacou komisiou. Ročne AMAVET umožní približne 20 víťazom Festivalu vedy a techniky zúčastňovať sa prestížnych medzinárodných  súťaží.

read more
 
 
 
 
 

EUCYS 2019

70220774_913943898967565_7571945489361272832_n

Traja víťazí Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 – Dominika Pánska, Laura Nižníková a  Ján Varga – majú na čo spomínať:

Ako jednoducho opísať tento nezabudnuteľný zážitok? European Contest for Young Scientists sa v roku 2019 odohrával v bulharskom hlavnom meste – v Sofii. Počasie bolo o 10 stupňov teplejšie ako na Slovensku, čo nám pripomínalo skôr dovolenku, no nikto sa nesťažoval. Bulharsko samo o sebe je veľmi pekná krajina so zaujímavou kultúrou a ako sme sa sami presvedčili, plná ľudí milujúcich dobrú zábavu.

read more
 
 
 
 
 

MILSET Expo-Sciences International 2019 Abu Dhabi

IMG-20190925-WA0004

Milset Expo-Sciences International (ESI) je najväčšou svetovou výstavou mladých vedcov, ktorá sa koná každé dva roky. Tento rok výstava bola v Spojených arabských emirátoch. Výstava sa zameriava výlučne na vedeckú kreativitu začínajúcich vedcov z celého sveta. ESI je iniciatíva Medzinárodného hnutia za voľný čas vo vede a technike (MILSET), mimovládnej, neziskovej a politicky nezávislej mládežníckej organizácie, ktorej cieľom je rozvoj vedeckej kultúry medzi mladými ľuďmi. V roku 2019 sa výstava výsledkov vedecko-výskumných prác študentov konala na pôde Národného výstavného centra v Abu Dhabi od 22. do 28. septembra. Viac ako 1500 mladých vedcov z 57 krajín sveta prišlo zdieľať výsledky svojich vedecko-výskumných prác.

read more
 
 
 
 
 

Zapálená pre vedu

20191007_164051

Som učiteľkou 1. stupňa ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok. Podľa nepísaného pravidla našej školy prichádzajú do mojej triedy žiaci v prvom ročníku a ostávame spolu 4 roky. Je to dostatočne dlhý čas na vzájomné spoznávanie sa a zisťovanie záujmov.  Žiaci sú dnes veľmi šikovní, a hlavne zvedaví. To učiteľovi vytvára priestor na rôznorodé mimoškolské aktivity, a teda aj vedenie krúžku. Naša škola ponúka veľké množstvo športových, jazykových, výtvarných a iných záujmových útvarov,  ale chýbal nám krúžok prírodovedný. Vytvorila som teda krúžok Mladý výskumník, ktorého hlavnou činnosťou je riešenie rôznych debrujárskych zadaní, ktoré som v prvých rokoch tvorila sama. Neskôr som na internete narazila na AMAVET a na súťaž LaBáK, do ktorej sme sa prihlásili a podarilo sa nám ju hneď  2x za sebou vyhrať.

read more
 
 
 
 
 

Vystúpenia AMAVET-u na Európskej Noci výskumníkov 2019

DSC_2413

V Starej tržnici v Bratislave sa na Európskej noci výskumníkov prezentovali aj dva kluby Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), ktoré svoju činnosť zameriavajú na robotiku.

read more
 
 
 
 
 

Európska NOC VÝSKUMNÍKOV s AMAVET-om

NV-2019_5_FB_Profile

…je za nami. Tohtoročné príjemné počasie prilákalo veľa návštevníkov. Dopoludnie už tradične prichádzali pani učiteľky s deťmi zo základných a stredných škôl. Popoludní dominovali rodičia s deťmi. Tak ako po minulé roky, prezentovali sme návštevníkom všetky aktivity AMAVET-u a dva bloky pokusov. Chemický a fyzikálny.

read more
 
 
 
 
 

Úspešne a bez stresu do CERN-u

stiahnuť

Ako sa prihlásiť s AMAVET-om na exkurziu do Európskeho centra pre jadrový výskum?

Vzhľadom na veľký záujem o exkurzie do CERN-u (link: https://www.amavet.sk/exkurzia-do-cern-u/) sme sa rozhodli pripraviť pre vás zopár užitočných rád, ktoré zabezpečia hladký priebeh celého procesu príprav.

Pravidelní účastníci tejto exkurzie už vedia, že sa pripravuje vo veľkom predstihu. Samotná registrácia pozostáva z niekoľkých krokov, na ktoré sa teraz bližšie pozrieme.

read more
 
 
 
 
 

Škola v prírode s AMAVET-om: čo sa tam vlastne deje?

IMG_20191008_003641

Tohtoročnú sezónu sme v Chorvátsku končili so školou v prírode, kde sa zúčastnili žiaci z nitrianskeho gymnázia. S touto aktívnou školou už dlhšie radi spolupracujeme aj na príprave exkurzií. Zaujímavosťou je, že si spomedzi našich dobrovoľníkov vyžiadali Alexa, ktorý je absolventom tohto gymnázia. Spolu s Miškou im vytvorili program na celý pobyt. Každý animátor je jedinečný a vnáša do aktivít niečo svoje. Náš animačný program síce oboznamuje dobrovoľníkov s viacerými pokusmi a činnosťami, ktoré žiakom hravo priblížia vedu, no každý má aj svoju špecializáciu.

read more
 
 
 
 
 

AMAVET v TV Partizánske

Mestská TV Partizánske vysiela správu o účasti miestnych detí v letnom tábore Zvedavých vedcov v Chorvátsku. Videoklip ponúka rozhovor s účastníkmi, ktorých pozval primátor Jozef Božik, aby sa podelili o svoje zážitky a skúsenosti. Teší nás pozitívna odozva zo strany detí, rodičov a aj vedenia mesta.
https://youtu.be/hDwetTzF2gE

 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.