AMAVET - laureát Ceny za vedu a techniku 2018
 
hlavicka_AR_2019_1
 

EDITORIÁL

29 rokov pomáhame mladým uspieť vo vede a technike

Ešte rok a máme jubileum - 30 rokov. Keď som túto myšlienku vyriekol pred kolegom na prahu roku 2019, dostal som od neho pohotovú odpoveď: "Ešte 71 rokov a máme sté výročie...". Usmial som sa a dal som mu za pravdu. Niekedy zbytočne riešime v čase naše bytie. Akoby sme zabúdali žiť prítomnosť a ženieme sa niekedy nezmyselne a rýchlo do budúcna. Vytvárame si vzájomne množstvo stresových situácii. Osobne považujem jediný dôvod na stres - nečakané úmrtie blízkeho. To už naozaj nemôžeme odvrátiť. Všetko ostatné máme v rukách my sami...

Želám vám v roku 2019 pracovnú pohodu a každý deň dôvod na úsmev! ,,Postoj, chvíľa, si krásna." (J.W. Goethe).

Ján Nemec

 
 
 
 
logo_JI_2018_1200p
 

Hľadáme talenty na internete, si jedným z nich?

Na súťaž Junior Internet 2019 pozýva AMAVET všetkých nadšencov internetu a programovania na 14. ročník súťažnej konferencie. Projekty webových stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe sú viac než vítané. Prihlasovať svoje projekty môžu žiaci základných a stredných škôl do 28. februára 2019. Po tomto termíne hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z praxe vyhodnotí prihlásené práce a organizátor súťaže pozve najzaujímavejšie projekty na prezentáciu počas súťažnej konferencie.

Prihlasovanie projektov: http://www.juniorinternet.sk/

read more
 
 
 
 
 

Čo tak napísať pár riadkov a nič nestratiť len získať?

JI_fiit-a-ek_zm

„Tentoraz hlasujem za...“

Spomínaná súťažná konferencia AMAVET-u Junior Internet 2019 prináša možnosť pre tých žiakov, ktorí sa radi vyjadria prostredníctvom klávesnice. V súťažnej kategórii JuniorTEXT môžu autori prihlásiť textové práce na tému nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu.

read more
 
 
 
 
 

Experiment z LaBáK-u: Miešanie vody

experiment

James Prescott Joule objavil súvislosť medzi dejmi mechanickými a tepelnými. Túto súvislosť – zjednodušene povedané – môžeme chápať tak, že vodu môžeme, okrem iného, ohriať len jej miešaním.

Bližšie informácie o jeho prácach si môžete prečítať v článku na stránke:

http://www.mladyvedec.sk/archiv/archiv-37-cisla/889-james-prescott-joule-objavil-rovnost-tepla-a-mechanickej-prace.html

read more
 
 
 
 
 

Výskum finalistov Festivalu vedy a techniky AMAVET

FINALISTI_FVAT

Od najprestížnejšieho podujatia pre mladých vedátorov na Slovensku ubehli už dva mesiace. Vedátori usilovne pracujú na svojich výskumoch a prichádzajú k novým zisteniam. O ich projekty sa zaujímali redaktori z portálu Veda na dosah. Prehľad uverejnených rozhovorov s finalistami celoštátneho kola súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2018 nájdete na nasledujúcich odkazoch.

read more
 
 
 
 
 

Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

logo CVV

Záujemcov o lektorovanie vo vašom regióne stále vítame a opäť prinášame informácie o projekte. Od začiatku projektu 1. apríla tohto roka sme vyškolili 98 lektorov a 731 žiakov. Pridajte sa k nám. Najbližšie školenie lektorov sa uskutoční 23. marca 2019 v Hoteli Bešeňová. Príchod účastníkov je podvečer 22. marca a odchod dopoludnia 24. marca. Účastníci budú môcť využiť aj vstup do Vodného parku a wellness Bešeňová. Náklady hradí organizátor školenia. To je aj informácia pre tých, ktorí sa s nami spojili a chcú sa stať lektormi. Tešíme sa na spoluprácu.

read more
 
 
 
 
 

Inovácia poznatkov k prosperite

Asociácia pre mládež, vedu a techniku sa zapojila do výzvy v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kde má záujem odovzdať 29-ročné skúsenosti z neformálneho vzdelávania. Do výzvy „Občianska informovanosť a participácia – Menej rozvinutý región SR“ podala svoj projekt s názvom „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“. V týchto dňoch sme sa dozvedeli príjemnú správu, že projekt bol schválený a prichádza čas začať na ňom pracovať.

read more
 
 
 
 
 

Novoročný darček pre priaznivcov AMAVET-u

20131009102452-79de1ef4-me

Milí priaznivci aktivít Asociácie pre mládež, vedu a techniku! Sme veľmi radi, že z roka na rok sa na poznávacích pobytoch, táboroch a školách v prírode zúčastňuje čoraz viac osôb, ktorých láka atraktívna forma popularizácie vedy a techniky. Asi aj to bolo dôvodom, aby takúto popularizáciu ocenila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR a AMAVET-u udelila Cenu za vedu a techniku 2018. Pre nás je to jeden z dôvodov poďakovať sa vám, našim priaznivcom, novoročným darčekom:

Do 15. februára máte možnosť rezervovať si Školu v prírode alebo pobyt v Chorvátsku za výhodnejšie ceny.

read more
 
 
 
 
 

Zvedaví vedci, radi Vás privítame!

Zvedavi_vedci

Bavia ťa pokusy? Rád ich vysvetlíš druhým? Si kreatívny a rád pracuješ v tíme? Pridaj sa do nášho tímu Zvedavých vedcov! Milí pedagógovia, máte na vašej škole takýchto žiakov?

read more
 
 
 
 
 

AMAVET-áci obnovujú svoje rady

Sme ako veľká rodina. V tej skutočnej sa rodia nové deti a tí starší odchádzajú na zaslúžený odpočinok. V našej, v AMAVET-e, prichádzajú noví členovia, vznikajú nové kluby, ktoré idú v popularizácii vedy a techniky vo vychodených šľapajách ostatných klubov, ale aj vymýšľajú a inovujú tvorivé využívanie voľného času detí. Za 29 rokov existencie občianskeho združenia je logické, že tí čo boli na začiatku odovzdávajú žezlo tým mladším. Je prirodzené, že vek zavelí a mravenčiu prácu vedúcich klubov, dobrovoľníkov v neformálnom vzdelávaní po pracovnom čase už prestanú vykonávať. Takto zanikne aj klub, ale ďalší zas vznikne. Je nás približne 4 500 členov, ktorí pracujú v 55-tich, v niektorých časoch v 56-tich, kluboch po celom Slovensku. Tie počty sa významne nelíšia, zmeny sú v ich reprezentantoch, osobách.

read more
 
 
 
 
 

AMAVET pracuje aj so znevýhodnenými deťmi

AMAVET klub 892 počas dvoch mesiacov letných prázdnin venoval svoj čas a energiu zmysluplnej práci pre znevýhodnené deti. Od 3. júla do 24. augusta zorganizovali projekt "Technika s hrou a relaxom v lete pre znevýhodnené deti". Bolo to pokračovanie celoročnej činnosti aj počas letných prázdnin, kde boli obsiahnuté všetky zložky výchovy, technického myslenia, robotiky, prírodovedných, ekologických, športových a relaxačných činností.

read more
 
 
 
 
 

Svetoznámi slovenskí vedci - Aurel Stodola

Neviem ako vy, ale my v AMAVET-e sa veľmi potešíme, ak sa v e-mailovej pošte objaví pozdrav, v ktorom autor píše, že sa dozvedel o vás z internetu. Zvlášť, ak ide o pozdrav zo zahraničia. V novoročnej pošte sme si našli aj toto:

read more
 
 
 
 
 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.